Luftföroreningar ger sämre lungor hos spädbarn

Publicerad 2022-06-21

Spädbarn som utsätts för luftföroreningar har försämrad lungfunktion redan vid sex månaders ålder.

Det är alarmerande, anser Göran Pershagen, professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

Att luftföroreningar under spädbarnstiden ger negativ inverkan på lungfunktionen hos barn, ungdomar och unga vuxna är känt sedan tidigare.

Men nu har forskare på Karolinska institutet kommit fram till att lungfunktionen är försämrad redan vid sex månaders ålder.

Spädbarn som utsetts för luftföroreningar har sämre lungor redan vid sex månaders ålder. Arkivbild.

”Vår studie bidrar till att etablera luftföroreningar som en riskfaktor för försämrad lungfunktion redan under spädbarnstiden när lungorna fortfarande är under utveckling”, säger Björn Lundberg, barnläkare och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

”Alarmerande”

I Stockholm är luftföroreningarna relativt låga i ett internationellt perspektiv.

”Det är alarmerande att även dessa nivåer förefaller ha en negativ lungfunktionspåverkan på spädbarn”, kommenterar Göran Pershagen.

Enligt Göran Pershagen talar resultaten för att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att sänka luftföroreningarna i våra tätorter.

Studien undersökte 177 spädbarns lungfunktion vid omkring sex månaders ålder. Barnen var bosatta i Stockholm.

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.