Tuberkolos hos barn

Tbc ovanligt hos barn i Sverige

Publicerad:
Foto: Doktorn.com

Hälsa | Family

Tuberkulos som även kallas tbc är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis. Bakterien påverkar framför allt lungorna och lymfkörtlar men kan även påverka andra kroppsdelar.

I Sverige är sjukdomen inte så vanlig och det finns effektiv behandling att tillämpa, enligt 1177.

Symptom: Feber och allmänna besvär

Symptomen vid tuberkulos hos små barn är ofta feber och andra allmänna besvär.  Tuberkulosen kan utvecklas snabbt eftersom yngre barn har ett mer outvecklat immunförsvar. Även hos äldre barn brukar feber i två till fyra veckor vara ett av symtomen. Hosta är mindre förekommande. Småbarn är nästan aldrig smittsamma. Hos äldre barn och skolbarn före tonåren ger tuberkulos ofta mindre besvär än hos vuxna och de får sällan hosta. Symptomen är ofta feber i flera veckor och att barnet är trött och hängigt.

Lätt att smittas

I barn- och ungdomsåren är smittrisken stor vid nära och upprepad kontakt inomhus med en person som har tuberkelbakterier i sina upphostningar . Tuberkulos sprids med tuberkelbakterien och smittar från människa till människa genom luften.

Barn under fyra år kan också drabbas av allvarligare former av sjukdomen och eftersom deras immunförsvar inte är lika utvecklat som hos en vuxen kan tuberkulosen utvecklas snabbt. Symtomen vid tuberkulos hos små barn är ofta feber och andra allmänna besvär.

Diagnos

Vid en röntgenundersökning av lungorna kan en läkare se till exempel svullna lymfkörtlar mellan lungorna.

Anmälningspliktig sjukdom

Enligt smittskyddslagen är tuberkulos en anmälningspliktig sjukdom. Det betyder att den läkare som ställer diagnosen tbc måste anmäla det till smittskyddsläkaren i länet. Ansvarig läkare och sjuksköterskor gör också en kontaktspårning, eller smittspårning, då det kartläggs vilka personer i smittbärarens närhet som också kan ha blivit smittade.

Behandling: oftast 6 månader

Vid behandling kan barnet i början behöva bli inlagd på sjukhus i några veckor. Därefter kan större delen av behandlingen skötas hemma med regelbundna besök på en mottagning. Ibland kan hela behandlingen skötas i hemmet i kombination med besök på en mottagning. Tuberkelbakterierna påverkas långsamt av läkemedel. Därför är behandlingstiden flera månader. För att undvika att bakterierna utvecklar motståndskraft mot läkemedlen den smittade personen ofta ta flera olika olika läkemedel som verkar på olika sätt. Barn får samma läkemedel som vuxna, men doserna anpassas efter barnets vikt. Efter två veckors behandling mot tuberkulos är smittsamheten vanligtvis låg eller helt borta.

Vaccin mot tbc

Det finns ett vaccin mot tbc som Folkhälsomyndigheten rekommenderar till vissa barn. Vaccinet rekommenderas till barn som har föräldrar eller andra familjemedlemmar från ett land där tbc är utbrett. Vaccinationen minskar risken för att barnet ska få en allvarlig tuberkulos om hen smittas vid besök i landet eller om barnet träffar äldre släktingar som har ursprung i landet och som kan vara sjuka. Vaccin rekommenderas också till barn som ska göra en längre resa till länder där tbc är vanligt och där barnet kommer att ha nära kontakt med de som bor i landet. 

Osäker på om ditt barn behöver vaccineras? Ta kontakt med en barnavårdscentral om du har frågor kring en vaccination av ditt barn.

Växande problem i världen

Tuberkulos är en av världens mest spridda infektioner. WHO räknar med att cirka en tredjedel av jordens befolkning är smittad med tuberkelbakterien.

Söka vård?

Kontakta en barnläkarmottagning eller vårdcentral om ditt barn har symtom som du tror beror på tuberkulos.

Om ditt barn är yngre än fem år och har utsatts för tbc-smitta, även om hen inte har symtom.

Ring 1177 för att ta del av sjukvårdsrådgivning.

Källa: 1177 Vårdguiden.

Publicerad:

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.

MER OM FAMILY