Så ser kötiderna ut för assisterad befruktning – region för region

Hur snabbt man kan assisterad befruktning skiljer sig åt mellan regionerna där man utför behandlingen. En anledning är coronapandemin.

Så ser det ut där du bor
Här är det längst väntetid