Debatt

Utan rätt verktyg lär sig få invandrare språket

Replik från jobbcoach om Liberalernas integrationsförslag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När det inte erbjuds ett anpassat verktyg till målgruppen att lära sig svenska så spelar det inte roll vilka krav Nyamko Sabuni ställer och hur mycket pengar hon satsar. Replik från jobbcoachen Juma lomani.
När det inte erbjuds ett anpassat verktyg till målgruppen att lära sig svenska så spelar det inte roll vilka krav Nyamko Sabuni ställer och hur mycket pengar hon satsar. Replik från jobbcoachen Juma lomani.

DEBATT

DEBATT. Att språket är viktigt för nyanländas integration i det svenska samhället är det inget tvekan om. Men att införa språkkrav för medborgarskap höjer varken det svenska språkets status eller får fler vuxna invandrare att lära sig svenska.

Det kan till och med bli kontraproduktivt och slå hårdast mot de individer som står längst ut i utanförskap, nämligen vuxna invandrare som ofta är kortutbildade och utan studievana eller studieteknik.

När det inte erbjuds ett anpassat verktyg till målgruppen att lära sig svenska så spelar det inte roll vilka krav Nyamko Sabuni ställer och hur mycket pengar hon satsar.  

Vidare skriver Nyamko att ”vi vill att fler barn till nyanlända och nyanlända barn går i förskolan för att träna svenska”.

Även här, om föräldrarna har inte de rätta förutsättningarna att stötta sina barn utanför skolan så spelar förskolan ingen roll.

Föräldrarna till nyanlända barn måste erbjudas rätt verktyg och förutsättning redan från dag ett genom att reformera SFI-modellen (svenska för invandrare).

I dag läser nyanlända på SFI halvtid, resterande tid ska de söka ett tjugotal jobb och redovisa det för att få försörjningsstöd eller ersättning från Arbetsförmedlingen.

Hur ska man kunna det utan språkkunskaper? Utan att man kan orientera sig på internet? Hur gör man då för att i slutet av månaden ändå få pengar till maten?

Då blir det barnen som får göra de vuxnas arbete. Söka jobb, redovisa det till myndigheter och så vidare – i stället för att göra sina läxor och delta i en fritidsaktivitet. Det är att göra barnet till verktyg för de vuxna.

Däremot kan Sabuni satsa pengarna på insatser vid sidan av SFI i form av praktik på en verklig arbetsplats, en halvtidstjänst med stöd redan från dag ett. Eller varför inte språkinlärning på arbetsplats halva tiden. 

Det är på arbetsplatsen man lär sig svenska, sociala koder och får kunskap om arbetsmarknaden. Det är också då barnet slipper vara verktyg för sina föräldrar.

Under mitt arbete som jobbcoach träffar jag både arbetsgivare och nyanlända, det finns bristyrken där nyanlända behövs och där det inte heller ställs höga språkkrav, Däremot finns det alltid krav på rätt inställning, rätt attityd, kunskap om sociala koder och om jämlikhet och jämställdhet.

Dessa delar lär man sig inte vid en skolbänk där man talar modersmålet och där man inte träffar svenskar. 


Juma lomani, jobbcoach 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT Invandrare i Sverige ska lära sig svenska

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

SFI

Arbetsmarknad

Integrationspolitik

Nyamko Sabuni

Arbetsförmedlingen

Integration