Debatt

Ni har gjort allt för att slippa hjälpa tolkarna

Moderaterna: Oacceptabelt – i dag ställer vi regeringen till svars

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen har in i det sista gjort allt för att slippa ta ansvar för de afghanska tolkarna vars liv nu är i fara. I dag kräver vi svar av Morgan Johansson och Peter Hultqvist, skriver Maria Malmer Stenergard, Pål Jonson och Hans Wallmark.
Regeringen har in i det sista gjort allt för att slippa ta ansvar för de afghanska tolkarna vars liv nu är i fara. I dag kräver vi svar av Morgan Johansson och Peter Hultqvist, skriver Maria Malmer Stenergard, Pål Jonson och Hans Wallmark.

DEBATT

DEBATT. I dag kommer justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist till riksdagen på initiativ av Moderaterna. Ministrarna ska förklara och stå till svars för regeringens oacceptabla agerande när det gäller de afghanska tolkarna.

Regeringen har in i det sista gjort allt för att slippa ta ansvar för de tolkar och lokalanställda som har varit helt nödvändiga för såväl den militära som civila svenska insatsen i Afghanistan, och vars liv nu är i fara.

Hastigheten i sammanbrottet i Afghanistan har varit slående och förvånande för de flesta bedömare. Det som har hänt i Afghanistan är djupt tragiskt och kommer att rulla tillbaka de framsteg som har gjorts de senaste åren när det gäller till exempel kvinnors rättigheter och tillgången till utbildning och hälso- och sjukvård.

Nu måste det ske en grundlig analys av vad som gick fel i Afghanistan, inklusive frågan om hur Sverige har hanterat den lokalanställda personalen. 

Redan den 31 juli lyfte Moderaterna frågan om att låta de afghanska tolkarna och deras närmsta anhöriga få komma till Sverige för att undkomma talibanernas hämnd. Vi anser att Sverige har en moralisk plikt att hjälpa dem som har hjälpt oss.

Det är också helt nödvändigt för att kunna rekrytera lokal personal till framtida svenska insatser för fred och säkerhet. Vårt förslag var att ge tolkarna förtur i kvotflyktingssystemet för att kunna ta dem till Sverige.

Regeringen var dock helt kallsinnig till denna begäran. Först hävdade Morgan Johansson att det stred mot grundlagen – ett påstående som omgående tillbakavisades av en expert på svensk migrationslagstiftning.

Sedan fortsatte Johansson och menade att det skulle vara omöjligt eftersom det skulle röra sig om upp mot 10 000 personer som skulle få asyl i Sverige. Det var ytterligare ett absurt påstående.

Moderaterna var tydliga med att det handlade om 15–20 personer samt deras närmaste anhöriga.

Det fanns även oklarheter kring om det stämde att regeringen hade gett Försvarsmakten uppdraget att lokalisera de tolkar som skulle vara i behov av hjälp eller om detta var något som myndigheten själv hade tagit initiativ till.

Efter mycket krumbuktande, och inte minst efter förlust av värdefull tid, har nu regeringen landat i precis samma förslag som det som Moderaterna lade fram för mer än två veckor sedan.

Uppenbarligen så var det inte grundlagsvidrigt att genomföra precis de ändringarna i regelverket kring kvotflyktingar som vi föreslog.

Flera länder, som till exempel USA, Storbritannien och Tyskland, har haft processer för att ge skydd åt personal som möjliggjort deras insatser i Afghanistan.

I stället för att följa deras exempel så valde den svenska regeringen att göra allt för att slippa agera. Det är både ovärdigt och omdömeslöst och riskerar att slå tillbaka på oss själva. För att inte tala om att det är omoraliskt.

Sverige har i dag militär personal på ett flertal platser i världen. Den största insatsen gör vi i Mali där det finns cirka 400 svenska soldater på plats i tre olika insatser. Möjligheten att kunna rekrytera lokalanställd personal är avgörande för effektiviteten och trovärdigheten i dessa insatser.

Nu måste vi lära oss av de misstag som har begåtts i Afghanistan för att de inte ska upprepas i framtida svenska internationella insatser.

Regeringen måste säkerställa att det finns tydliga planer för hur säkerheten för både svensk och lokalanställd personal ska kunna garanteras om det värsta skulle hända. Att inte göra någonting och hoppas på det bästa får aldrig vara ett alternativ.   


Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M)
Pål Jonson, försvarspolitisk talesperson (M)
Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Talibanernas offensiv i Afghanistan 2021

LÄS VIDARE

DEBATT Sverige måste ta sitt ansvar för tolkarna

ÄMNEN I ARTIKELN

Talibanernas offensiv i Afghanistan 2021

Afghanistan

Hans Wallmark

Maria Malmer Stenergard

Moderaterna

Peter Hultqvist

Morgan Johansson