Statligt styrd vård går att göra utan dröjsmål

KD: Det är en politisk fråga – inte en juridisk

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har undersökt om det krävs en grundlagsändring för att flytta vården från regionerna till staten. Det gör det inte – så arbetet kan startas omgående av en ny regering som KD ingår i, skriver Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson.
Foto: TT
Vi har undersökt om det krävs en grundlagsändring för att flytta vården från regionerna till staten. Det gör det inte – så arbetet kan startas omgående av en ny regering som KD ingår i, skriver Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson.

DEBATT

DEBATT. Du ska kunna lita på Sverige när du eller någon av dina närstående blir sjuk. Oavsett plånbok och var i landet du bor. Men så ser det inte ut i dag. Sveriges sjukvårdssystem är både föråldrat och ojämlikt.

Under tjugohundratalet har en våg av stora sjukvårdsreformer rullat över västvärlden. Barack Obamas stora reform i USA för drygt tio år sedan är kanske den mest omtalade. Men även i Europa har stora förändringar skett. Nederländerna, Norge och Danmark är bara några av de länder som har genomfört stora och framsynta reformer.

Egentligen är det inte konstigt. Sjukvården är en av de mest komplexa verksamheter som finns och den måste hela tiden anpassas till föränderliga förutsättningar, i takt med samhället i övrigt. Då är det faktiskt mer obegripligt att Sveriges sjukvård har haft samma grundstomme sedan 1863.

Vi kristdemokrater har tjatat om detta i många år. Men Coronakrisen har satt problemet i blixtbelysning.

Även Coronakommissionen säger nu vad vi länge har sagt: Sveriges sjukvårdssystem är hopplöst omodernt. Det orkade inte med den chock som pandemin innebar och det kommer inte att lösa de enorma vårdköer som Sverige har dragits med i årtionden.

Vårdköerna innebär numera att omkring 100 000 svenskar, vid varje givet tillfälle, har tvingats vänta olagligt länge på att få vård. Detta trots att tillgången på ändamålsenliga lokaler, kvalificerad sjukvårdspersonal, och avancerade behandlingar är bättre i Sverige än i nästan alla jämförbara länder.

Det är ett tydligt exempel på att det råder systemfel i Sverige. Ett systemfel som gör att både personal och patienter blir lidande.

Ett annat exempel på hur vi släpar efter är regionernas oförmåga att tillvarata digitaliseringen. 25 år efter att svenskarna började göra sina bankärenden via internet kommunicerar sjukvården ibland fortfarande via telefax.

Regionernas investeringar i it görs sällan gemensamt, trots att behoven är identiska. Utvecklingen av e-tjänster som på allvar kan avlasta vården är närmast på nybörjarnivå.

Det går att göra bättre eller sämre ifrån sig med nuvarande system – när vi kristdemokrater hade regeringsansvaret för sjukvården halverades köerna, under regeringen Löfven fördubblades de redan före pandemin.

Men vi ska inte vara sämre än att vi medger faktum: köer fanns även under oss. Ojämlikhet mellan regioner fanns även under oss. Det ligger i systemets natur. Därför behöver systemet byggas om.

Samma insikt ligger bakom de andra nordiska ländernas sjukvårdsreformer på senare år. Norge har flyttat sjukvården från sina regioner till staten och Danmark har omvandlat sina tretton län till fem och flyttat finansieringen av vården till staten. Få länder går motsatt väg, från statlig styrning till den regionala uppdelning som Sverige har.

Pandemin, den medicinsk-tekniska utvecklingen och omvärlden talar alla samma språk. Den svenska sjukvårdsorganisationen från artonhundratalet har tjänat ut. En majoritet av Sveriges partier har envist värnat det rådande ordningen, och de många politiska uppdrag som finns i regionerna, hellre än att ta till sig de erfarenheter som omvärlden har gett oss.

Kristdemokraterna är inte ett av de partierna. Vår uppfattning är kristallklar: sjukvården finns till för patienterna, inte för partierna.

Vi har även undersökt huruvida det krävs en grundlagsändring för att flytta vården från regionerna till staten. Men grundlagen preciserar inte vilka verksamheter som kommuner eller regioner ska sköta. Att flytta sjukvården från regioner till stat är alltså en politisk fråga, inte en juridisk.

Så även om det här är en väldigt stor strukturreform så kan arbetet startas omgående av en ny regering som Kristdemokraterna ingår i. Vårdköerna är inte någon naturlag. Du ska kunna lita på Sveriges sjukvård.


Ebba Busch, partiledare (KD)
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE