Debatt

Länge sedan du satte arbetarna först, Löfven

Jimmie Åkesson svarar på statsministerns varning för SD

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är direkt oärligt av Stefan Löfven att sedan påstå att det är vårt parti som lurar väljarna, skriver Jimmie Åkesson.

DEBATT

DEBATT. Stefan Löfven försöker med dimridåer och falska påståenden om Sverigedemokraterna nu dölja att Socialdemokraterna i hastig takt arbetar för att ge EU fullkomlig makt över vår välfärd.

Det innebär inte bara att vi förlorar möjligheten att råda över hur den svenska välfärden och arbetsmarknadsmodellen ska utformas, utan också att Sverige i allt högre utsträckning kommer behöva betala för uppbyggnaden av sociala skyddsnät, bostadsförsörjning och sjukvård i andra länder som exempelvis Rumänien, Polen och Ungern.

Stefan Löfven vill egentligen inte prata om att han i själva verket personligen varit en av de drivande krafterna bakom EU:s så kallade sociala pelare, vilken innebär att välfärden i högre grad ska finansieras gemensamt i hela EU och likriktas kring gemensamma regler.

För ett litet land som Sverige – med fortfarande relativt högt välstånd och ambitiösa välfärdsmål – skulle det innebära krav på Sverige att anpassa sig till länder med lägre utvecklad välfärd. I praktiken skulle det slå hårt mot det sociala skyddsnätet för det svenska folket, då det långsiktiga målet är att ansvaret för bland annat sjukvård, pensioner och utbildning skall lämnas över till EU.

Som vanligt med dessa typer av dokument är löftet från början att det är icke-bindande och enbart principer som alla kan ställa upp på. Trots detta har vi redan tre stycken EU-lagar som nämner sociala pelaren som grund – och fler kommer det bli.

Socialdemokraternas EU-ambitioner på det sociala området utgör dessutom ett direkt hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Inom ramen för den socialdemokratiska gruppens ambitioner ingår att upprätta gemensamma regler för arbetstagares villkor och lönebildning. Hittills har åtgärder på området krävt enhällighet bland medlemsstaterna, men på en kongress i december beslutade den socialdemokratiska partigruppen att verka för att omvandla EU:s sociala pelare till bindande regler.

Så sent som i april presenterade EU-kommissionen också ett förslag om att luckra upp medlemsstaternas vetorätt när det kommer till välfärdsfrågor.

Utöver detta driver Socialdemokraterna frågan om att skapa en gemensam A-kassa för alla medlemsländer. Det skulle innebära att svenska arbetare skulle omfattas av samma skyddsmekanismer och dela på samma pott som arbetare i Rumänien eller Polen.

Notan för allt detta kommer Socialdemokraterna skicka till svenska arbetare. Samtidigt som Socialdemokraterna nu sänker skatterna för de som tjänar mer än 57 300 kronor per månad, väntas den svenska avgiften till EU kommande år öka med mer än vad hela den svenska cancervården(!) kostar.

Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen vill gärna ge sken av att de företräder svenska löntagare och står upp för välfärden, men deras politik och agerande i EU-parlamentet talar sitt tydliga språk. I sina politiska budskap talar man om att stå upp för den svenska modellen, samtidigt som man aktivt verkar för dess avveckling för att blidka byråkraterna i Bryssel.

Med ovanstående i åtanke är det direkt oärligt av Stefan Löfven att sedan påstå att det är vårt parti som lurar väljarna.

Naturligtvis är det positivt om länderna i Europa kan stärka sina välfärdsambitioner, men det är inget som ska ske på svenska folkets bekostnad. Till skillnad från Stefan Löfven vill Sverigedemokraterna därför stoppa förskjutningen av makten över välfärd och arbetsmarknad från Sverige till Bryssel, och bevara den svenska modellen.

Sanningen är tyvärr att det är länge sedan svenska socialdemokrater satte svenska arbetare främst.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT Stefan Löfven: Låt inte SD lura dig igen

ÄMNEN I ARTIKELN

EU-valet 2019

Sverigedemokraterna

Jimmie Åkesson

Socialdemokraterna

Stefan Löfven

EU

EU-valet