Debatt

Högerns sparkrav stor orsak till BB-krisen

S: Tillräckliga resurser och verksamhetsutveckling tillsammans med personalen krävs

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Inför en vision om noll förlossningsskador i alla regioner, skriver Cecilia Dalman Eek  och Janette Olsson, Socialdemokraterna.
Inför en vision om noll förlossningsskador i alla regioner, skriver Cecilia Dalman Eek och Janette Olsson, Socialdemokraterna.

DEBATT

REPLIK. Det krävs nya arbetssätt och mer resurser för trygg förlossningsvård. Långtifrån alla får det stöd de behöver för en bra start. Särskilt under sommaren är detta ett problem som Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby, skriver i sin debattartikel ”Förlossningskrisen kan lösas om politikerna vill” i Aftonbladet.

När UNICEF redovisar statistik om världens mödradödlighet så visar det att Sverige har en förlossningsvård i världsklass – men de senare åren har inte resurserna hängt med. Det skapar stress och orimliga arbetsvillkor och kvalificerade barnmorskor säger upp sig. I 18 av 21 regioner är det nu brist på barnmorskor.

I högerstyrda Västra Götalandsregionen där vi är verksamma, ligger dessutom lönerna i flera yrken under rikssnitt och sjukvården dras med stora underskott.

Först och främst behövs ett stopp på personalflykten. Då krävs tillräckliga resurser och verksamhetsutveckling tillsammans med personalen – självklarheter kan tyckas men tyvärr är det inte så.

Vårdförbundet föreslår att barnmorskorna jobbar lite mindre under året och lite mera under sommarmånaderna. Då kan man växla upp under semesterperioden utan ständigt beordrade dubbelpass som skapar stress och förstör planering och familjeliv. Det är ett exempel på hur man ihop med facken kan öka attraktiviteten i yrket.

Satsningarna på förlossningsvården från den S-ledda regeringen har varit bra. Regionerna fick nyligen 937 miljoner för att fram till 2022 öka tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälsovård och förlossningsvård och förstärka kvinnors hälsa.

Men det behövs fler satsningar och konkreta åtgärder i alla regioner. Man behöver bland annat:

  • Prova nya arbetstidsmodeller i samverkan med personalen.
  • En nationell handlingsplan för jämlik förlossningsvård i alla regioner.
  • Se till att personaltätheten i förlossningsvården ökar. Ingen ska behöva jobba deltid för att orka med jobbet.
  • Införa en vision om noll förlossningsskador i alla regioner. Bättre personalpolitik ger bättre vård.
  • Skapa fler vårdplatser för förlossning och BB-vård.

Vi menar att det behövs en generell resursförstärkning och långsiktig verksamhetsutveckling. Det finns ingen quick-fix för förlossningsvården.

Högerpartierna styr 70 procent av regionerna och samtidigt som den S-ledda regeringen riktar statsbidrag till regionen för att förstärka förlossningsvården så lägger regionerna stora sparkrav på sjukhusen. Att kämpa med sparkrav och samtidigt klara av grunduppdraget och utveckla förlossningsverksamheten är orimligt, konstaterar vi socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitiker.

Vi Socialdemokrater är i opposition i vår region VGR, och i Sveriges Kommuner och Regioner, men vi har ändå lagt konkreta förbättringsförslag.

Om jämställd och jämlik vård, om förbättrad förlossningsvård, om doulor och kulturtolkar, om högre grundlöner i vården, om nollvision gällande arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning av till exempel etisk stress. Vi kommer också att lägga förslag för en nationell handlingsplan för jämlik och förbättrad förlossningsvård över hela landet.

Vi samarbetar gärna med högerpartierna i regioner och SKR för att uppnå en bättre, mer jämlik förlossningsvård i hela Sverige.

En bra början är att minska besparingskraven och hörsamma de krav och förslag vi redan lagt.


Cecilia Dalman Eek (S) Vice ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande i S-kvinnoklubben Alma


Janette Olsson (S) Regionråd i opposition och ledamot i S-kvinnors förbundsstyrelse.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Förlossningsvården

LÄS VIDARE

DEBATT: Förlossningskrisen kan lösas om politikerna vill

ÄMNEN I ARTIKELN

Förlossningsvården

Vårdpolitik

Vård & omsorg

Graviditet

Jämlikhet

Västra Götalandsregionen

Vårdförbundet