Debatt

Låt oss släppa in fler i våra kyrkor i påsk

Sveriges kristna råd: Reglerna för gym och köpcentrum borde även gälla för gudstjänsten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I år kan vi inte fira påsken i våra kyrkor, men köpcentrum och gym håller öppet utifrån kvadratmeterregeln. Inkonsekvens underminerar förtroende. Därför hoppas vi att kyrkorna och trossamfunden ska kunna tillämpa kvadratmeterregeln från och med skärtorsdagen, skriver Sveriges kristna råd. På bilden Ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala domkyrka.
I år kan vi inte fira påsken i våra kyrkor, men köpcentrum och gym håller öppet utifrån kvadratmeterregeln. Inkonsekvens underminerar förtroende. Därför hoppas vi att kyrkorna och trossamfunden ska kunna tillämpa kvadratmeterregeln från och med skärtorsdagen, skriver Sveriges kristna råd. På bilden Ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala domkyrka.

DEBATT

DEBATT. Vi önskar att kvadratmeterregeln ska kunna tillämpas i påsk i landets kyrkor så att vi på ett ansvarsfullt sätt kan samlas mer än åtta personer i de större lokaler där en sådan begränsning idag uppfattas inkonsekvent.

Snart inleds kyrkornas påskperiod som är den största högtiden i kristendomen. Den inleds genom fastan som är en 40-dagars förberedelseperiod då vi i bön och reflektion uppmanas att tänka igenom våra liv och vår delaktighet i denna världs lidande och orättvisor. Under påskdagarna påminns vi om livets seger över döden. Det hoppet bär oss också genom denna pandemi.

I år kan vi inte fira påsken i våra kyrkor, men köpcentrum och gym håller öppet utifrån kvadratmeterregeln. Inskränkningar i gudstjänstliv och övrig församlingsverksamhet är en stor uppoffring som burits solidariskt för att minska smittspridningen och skydda liv och hälsa.

Vi gläds över att många kyrkor och församlingshem nu används för vaccinering.

Samtidigt finns en frustration bland många av våra medlemmar.

Vanligtvis samlas under en vecka cirka en halv miljon människor i olika åldrar i våra kyrkor och många av dem är personer som lever i utsatthet av olika anledningar. I dag ser vi hur just denna grupp drabbas särskilt hårt av pandemin, vilket står i skarp kontrast till vårt uppdrag att värna dem som Jesus kallar ”de minsta”.

Inkonsekvenserna av den nuvarande pandemilagstiftningen är besvärande. Regeringen talar om ”mer träffsäkra åtgärder” men än så länge har vi inte sett mycket konkret. Det är märkligt att ett gym för kroppen får samla människor efter kvadratmeterregeln, medan ”ett gym” för själen bara får samla åtta personer oavsett hur många kvadratmeter yta och hur mycket luftvolym som finns.

Våra kyrkliga lokaler är i många fall stora och skulle kunna samla betydligt fler än åtta personer om kvadratmetersregeln tillämpades. Vi är medvetna om att många faktorer spelar roll för att förhindra smittspridning, exempelvis antalet toaletter och utformningen av in- och utgångar. Vi arbetar för ett ansvarsfullt agerande.

Vi har förståelse för att regeringen ställs inför många frågor och avvägningar under pandemins olika skeden. Bland kyrkorna ser vi ett ansvarstagande och en grundläggande solidaritet med regleringar och rekommendationer. Vi har uppskattat de tillfällen till samråd med regeringen och myndigheter som ägt rum under pandemins gång.

Särskilt uppskattar vi att regeringen lyssnade på trossamfunden och medgav ett undantag för 20 deltagare vid begravningar. Vi kan intyga att det har betytt oerhört mycket för många människor. Undantaget bidrar till folkhälsan.

Sveriges kristna råd har i flera remissyttranden understrukit att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Kyrkorna betonar också att religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet. Denna rättighet får inte begränsas utan att det finns extraordinära skäl och begränsningarna får inte vara i kraft längre än absolut nödvändigt.

Inkonsekvens underminerar förtroende. Därför hoppas vi att kyrkorna och trossamfunden ska kunna tillämpa kvadratmeterregeln från och med skärtorsdagen. Detta skulle även påverka den judiska högtiden Pesach som i år firas 28 mars till 4 april och den ortodoxa påsken som firas i början av maj.

Vi önskar att regeringen ser över de inkonsekvenser i regleringen som drabbar trossamfunden. Detta är vårt påskupprop 2021!


Presidiet för Sveriges kristna råd
Föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift
Ärkebiskop Benjamin Dioscoros Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan
Tf generalsekreterare Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS EXTERN LÄNK

Tror du att du haft Covid-19? Beställ antikroppstest enkelt här.

Werlabs

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

DEBATT Hjälp oss – jobben på landsbygden försvinner

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Anders Arborelius

Coronaviruset

Religion

Svenska kyrkan

Antje Jackelén

Påsken