Debatt

Surrogatmödraskap innebär stora risker

Replik om altruistiskt värdmödraskap i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att tillåta icke-kommersiellt surrogatmödraskap i Sverige kommer leda till ökad acceptans och och sannolikt även ökad efterfrågan. Samtidigt kommer “tillgängliga” svenska kvinnor att saknas. Därigenom är en sannolik effekt att människohandel utomlands ökar, skriver Johanna Mannung.
Att tillåta icke-kommersiellt surrogatmödraskap i Sverige kommer leda till ökad acceptans och och sannolikt även ökad efterfrågan. Samtidigt kommer “tillgängliga” svenska kvinnor att saknas. Därigenom är en sannolik effekt att människohandel utomlands ökar, skriver Johanna Mannung.

DEBATT

DEBATT Den 30/4 skrev 27 miljöpartister en debattartikel i Aftonbladet där de med siffror utan grund argumenterar för icke-kommersiellt surrogatmödraskap i Sverige. Verkliga siffror talar för motsatsen, där surrogatmödraskap i Sverige riskerar att leda till en ökning av människohandel.

Det finns betydande dokumentation av allvarliga kränkningar av såväl surrogatmödrars som barns mänskliga rättigheter vid kommersiellt surrogatmödraskap (FN:s särskilda rapportör för försäljning och sexuellt utnyttjande av barn, januari 2018).

Debattörerna påstår att 90 procent av surrogatmödraskap är inhemskt och icke-kommersiellt i Storbritannien. Därför skulle det vara en myt att legalisering skulle normalisera användandet av surrogatmödraskap utomlands. Om människohandel utomlands minskar, skulle det vara ett starkt argument för ett välreglerat och icke-kommersiellt surrogatmödraskap i Sverige.

Problemet är att påståendet om 90 procent helt saknar grund. Inte ens den skrift från lobbyorganisationen Surrogacy UK som angavs som källa drar den slutsatsen. Siffran är påhittad.

Verklighetens siffror är komplexa, men ger en helt annan bild. 2016 fastställde brittiska domstolar 407 föräldraskap efter surrogatmödraskap, men bara 79 barn blev till på brittiska kliniker (Family Court Statistics Quarterly, MoJ och HFEA).

Till och med Surrogacy UK anger en klar majoritet födda utomlands. Britter åker utomlands, ofta till fattiga länder, för surrogatbehandling.

De flesta kvinnor som fött barn förstår varför frivilliga surrogatmödrar är ovanliga. Bestående skador efter en förlossning, som smärta och inkontinens, är att betrakta som normalt.

Dessutom är det få tillfällen där livets skörhet blir så tydlig. Komplikationer som havandeskapsförgiftning och livshotande blödningar är vanligt och kommer även drabba surrogatmödrar.

Att tillåta icke-kommersiellt surrogatmödraskap i Sverige kommer leda till ökad acceptans och och sannolikt även ökad efterfrågan. Samtidigt kommer “tillgängliga” svenska kvinnor att saknas. Därigenom är en sannolik effekt att människohandel utomlands ökar, med fler kvinnor som utsätts för oacceptabla kränkningar.

Kränkningar av utländska kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter är ett för högt pris för att fler ska få biologiska barn i Sverige. Tills det finns sakliga och korrekta argument för att så inte kommer att ske bör Sverige fortsätta med sin försiktiga hållning.


Johanna Mannung, Civilingenjör med inriktning mot medicinsk teknik och distribuerade datorsystem


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Debatten om surrogatmödraskap

LÄS VIDARE

DEBATT MP måste säga ja till värdmödraskap

ÄMNEN I ARTIKELN

Debatten om surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap

Vård & omsorg

Människohandel

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet

Barn & unga