Debatt

Sverige behöver en ny energiuppgörelse

Lööf och Nordin: Centerpartiet är redo – nu måste alla kunna kompromissa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centerpartiet vill nu se en ny energiuppgörelse som konkretiserar åtgärder för ett robust elsystem, utan utsläpp av växthusgaser och med kraftigt utbyggd förnybar energi, skriver Annie Lööf och Rickard Nordin.
Centerpartiet vill nu se en ny energiuppgörelse som konkretiserar åtgärder för ett robust elsystem, utan utsläpp av växthusgaser och med kraftigt utbyggd förnybar energi, skriver Annie Lööf och Rickard Nordin.

DEBATT

DEBATT. Sverige tjänar på en saklig energidebatt som fokuserar på lösningar med utgångspunkt i realism och inte populism.

Centerpartiet vill nu se en ny energiuppgörelse som konkretiserar åtgärder för ett robust elsystem, utan utsläpp av växthusgaser och med kraftigt utbyggd förnybar energi.

Inledningen på vintern har inneburit dyra elräkningar för många hushåll. Samtidigt pekar prognoser på en fördubblad elanvändning till 2045.

Energipolitiken behöver klara av den långsiktigheten, inte minst för att trygga svensk konkurrenskraft. Energiproduktionen är också en säkerhetspolitiskt central fråga i en tid när spänningarna ökar i vårt närområde.

Ökningen i elpriset har fört med sig en onyanserad debatt om Sveriges energiförsörjning som kommit att kretsa alltför mycket om enskilda kraftslag som ställs mot varandra.

Faktum är att Sverige länge haft en stabil efterfrågan på, och produktion av, fossilfri el. Utbyggnaden av den förnybara kraftproduktionen står på egna ben och möjliggör den helt nödvändiga omställningen för att nå klimatmålen.

Elektrifieringen av samhället ställer nya krav på hela elsystemet. Det kommer behövas både reformer och investeringar.  

Centerpartiet vill därför se en ny energiöverenskommelse för att skapa en långsiktig och brett förankrad energipolitik:

 1. Planera för en ökad efterfrågan
  Vi vill att det tas fram ett planeringsmål för att elsystemet år 2040 ska kunna inrymma minst 300 TWh utan kapacitetsproblem.
 2. Effektivisera tillståndsprocesserna
  Våra tillståndsprocesser är idag en flaskhals för såväl utbyggnaden av ökad energiproduktion som förbättrad överföringsförmåga. Tillståndsprocesserna behöver förkortas, bli mer rättssäkra och förutsägbara.
 3. Öka den lokala acceptansen för elproduktion
  Tyvärr ser vi återkommande motstånd mot lokala kraftproduktionsinvesteringar. Det behövs åtgärder för att öka den lokala acceptansen. Som en del i detta vill vi regionalisera fastighetsskatten för elproducerande anläggningar och utreda nya ersättningsformer som utöver markägaren också når den omgivande bygden.
 4. Öka den lokala kraftproduktionen
  Vi vill tillsätta en biokraftkommission i syfte att snabbt skala upp kraftvärmeproduktionen. Utöver det behöver vi säkerställa att Sveriges effektreserv är förnybar.
 5. Påskynda utbyggnaden av havsbaserad vindkraft
  Havsbaserad vindkraft har möjlighet att kraftigt stärka elförsörjningen i Sverige, inte minst i områden med stora behov av ökad produktionskapacitet, såsom södra Sverige. Investerarna står i kö, men regeringen har släpat fötterna efter sig. Med en sammantagen projekterad kapacitet om 400 TWh skulle detta kunna fördubbla Sveriges elproduktion många gånger om.
 6. Stärk överföringsförmågan
  Överföringsförmågan i våra nät är inte tillräcklig och elen når inte dit den behövs. Det behövs tydligare politiska direktiv för att bygga ut näten snabbare och mer proaktivt, redan innan en bristsituation uppstår. Vi behöver också i högre grad överdimensionera nätutbyggnaden och öka användningen av flexibilitetstjänster.
 7. Långsiktigt rättvisare och lägre skatter på el för konsument
  I dag är skatten på el en alltför stor del av elpriset, vilket gör att även den som genomfört åtgärder för att sänka sin elkonsumtion får höjt pris. Centerpartiet villsänka skatten på el för slutkonsumenten. Som konsument måste det bli mer lönsamt att bidra till ett stabilare system, exempelvis genom att ladda sin elbil på natten. För att uppnå detta bör kundernas elförbrukning mätas och debiteras per timme som högsta enhet.
 8. Energieffektiviseringar
  Att använda energin mer effektivt är ett av de snabbaste sätten att minska elkostnaden.  Det behöver bli enklare och mer lönsamt för både hushåll och företag att investera i åtgärder som bidrar till effektivare energianvändning.  

Den parlamentariska situation vi nu befinner oss i kräver att alla partier är beredda att kompromissa i syfte att skapa en långsiktigt stabil energiförsörjning.

Svenska hushåll och företag förtjänar en tydlig politisk prioritering: leveranssäker klimatsmart el.

För att nå dit måste riksdagens partier komma bort från de höga tonlägena kring vilket exakt energislag som är bäst. I stället behöver vi sätta oss ned och komma överens. Centerpartiet hoppas att nå en energiöverenskommelse med målet att få på plats ett robust och klimatsmart energisystem.

Vi är redo att ta vårt ansvar och lyssna även till andra partiers konkreta politiska förslag. Låt oss gå från en polariserad energidebatt till en konkret handlingsplan för Sveriges framtida elsystem.


Annie Lööf, partiledare Centerpartiet
Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson Centerpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Energipolitik

LÄS VIDARE

DEBATT M:s motstånd mot vindkraft är extremt

ÄMNEN I ARTIKELN

Energipolitik

Energi & råvaror

Elproduktion

Klimatutmaningen

Centerpartiet

Annie Lööf

Rickard Nordin