S-förslaget bara dyr och ineffektiv MP-politik

SD: Risk att kraften läggs på administration

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag anser precis som ministrarna att det finns stor potential att inom ramen för offentlig upphandling mer effektivt bidra till hållbar produktion och konsumtion. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns många olika intressen när det kommer till offentliga upphandlingar, skriver Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna.
Jag anser precis som ministrarna att det finns stor potential att inom ramen för offentlig upphandling mer effektivt bidra till hållbar produktion och konsumtion. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns många olika intressen när det kommer till offentliga upphandlingar, skriver Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna.

REPLIK. Svar till debattartikeln ”Hållbara val ska gynnas i offentlig upphandling” som publicerades på Aftonbladet Debatt den 26 juli.

S-ministrarna Ida Karkiainen och Annika Strandhäll menar att hållbara val ska gynnas i offentlig upphandling. Detta framstår som sympatiskt och utgångspunkten är inte fel.

Problemet med ministrarnas utspel är de konkreta förslagen som mest liknar dyr och ineffektiv miljöpartistisk politik.

Svensk klimat- och miljöpolitik har allt för länge byggt på premissen att Sverige ska gå före och besluta om betydligt mer omfattande klimatåtgärder än andra länder.

Tanken bakom detta är, enlig Socialdemokraterna, att Sverige på så sätt ska kunna påverka andra länder att gå i samma riktning.

Problemet med denna strategi är att det inte finns något som tyder på att den fungerar. Det finns ingen forskning på området som stödjer att föregångspolitiken på något sätt bidrar till minskade utsläpp.

I Sveriges kommuner och regioners (SKR) remissvar till miljömålsberedningens arbete rörande just offentlig konsumtion poängterades flera risker med förändrade lagkrav.

Tvingas kommunerna att beakta klimat i samtliga upphandlingar kan det leda till att upphandlarna får mindre tid att formulera och följa upp klimatkrav där det skulle ha mest effekt.

Ministrarnas förslag om att införa klimatkrav i myndigheternas instruktion kan föra med sig liknande negativa effekter där mer resurser läggs på administration och regelverk snarare än att göra nytta på riktigt.

Jag anser precis som ministrarna att det finns stor potential att inom ramen för offentlig upphandling mer effektivt bidra till hållbar produktion och konsumtion. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns många olika intressen när det kommer till offentliga upphandlingar.

Klimatkrav bör ställas där de har effekt, vilket den upphandlade myndigheten är bäst lämpad att avgöra.

Att inskränka det kommunala självstyret på det sätt som Socialdemokraterna vill kommer att föra med sig ökade kostnader och onödig byråkrati. Det riskerar också att bidra till att färre aktörer deltar i upphandlingen. Det är inte bra klimatpolitik.


Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE