Gängmord måste ge livstids fängelse

Moderaterna: Målet är att bygga majoritet i riksdagen för skarpare rättspolitik

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När dödskjutningarna har nått rekordnivåer lägger regeringen fram ett förslag om skärpta straff för mord som saknar udd mot gängkriminaliteten. Det är både tondövt och oansvarigt, skriver Johan Forsell.
Foto: TT
När dödskjutningarna har nått rekordnivåer lägger regeringen fram ett förslag om skärpta straff för mord som saknar udd mot gängkriminaliteten. Det är både tondövt och oansvarigt, skriver Johan Forsell.

DEBATT. Regeringen har nyligen lagt en proposition på riksdagens bord som går ut på att fler mord ska leda till lagens hårdaste straff – fängelse på livstid. Men förslaget har tyvärr stora luckor.

Därför tar nu Moderaterna ett skarpt initiativ i riksdagen för att även gängrelaterade mord och mord i nära relationer ska leda till livstids fängelse.

I juli 2014 drev Alliansregeringen igenom en lagändring som syftade till att fängelse på livstid skulle utgöra normalstraffet för mord. Två år senare underkände Högsta domstolen 2014 års lagändring.

I den aktuella domen slog Högsta domstolen fast att en skärpning av straffen för mord förutsätter en tydligare ändring av lagtexten. Det ansågs inte tillräckligt med de mer utförliga resonemangen i lagens förarbeten.

Under förra mandatperioden påbörjades sedan ett nytt lagstiftningsarbete för att få till skärpta straff för mord. Detta efter ett tillkännagivande i riksdagen som stöddes av de borgerliga partierna plus SD.

Det arbetet har nu lett fram till det lagförslag (proposition) som regeringen lagt fram till riksdagen. Riktningen är bra.

Men tyvärr har förslaget två uppenbara brister.

För det första vill inte regeringen tydligt markera mot de mord som utförs i nära relationer. Framför allt handlar det om kvinnor som mördas av en nuvarande eller tidigare partner på grund av svartsjuka eller separation.

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 22 år 2018. Moderaterna kräver att det bör tydliggöras – i lagtexten – att även dessa fall ska leda till livstids fängelse.

Efter Högsta domstolens klargörande går det inte längre att hoppas på att resonemang i lagens förarbeten ska vara tillräckligt för att åstadkomma skärpta straff i detta avseende.

För det andra fortsätter regeringen att titta åt ett annat håll än mot de delar av Sverige som befinner sig i kris på grund av de kriminella gängens växande makt och våldskapital.

Att i ett läge där dödskjutningarna har nått rekordnivåer lägga fram ett förslag om skärpta straff för mord som saknar udd mot gängkriminaliteten är både tondövt och oansvarigt.

Lagtexten måste därför kompletteras så att även mord som begåtts inom ramen för gängkriminalitet ska leda till livstids fängelse. Rent lagtekniskt kan en definition som redan finns i brottsbalken och som avser ”brottslighet som utövats i organiserad form” användas.

Vi moderater är djupt bekymrade över samhällsutvecklingen på rättsområdet. Skjutningar och sprängningar inträffar närmast dagligen. Otryggheten slår klorna i hela bostadsområden och allt yngre personer dras in i väldigt tung kriminalitet.

Under de havererade gängsamtalen stod det klart att regeringen inte är beredd att ta i med de hårdhandskar som krävs för att stoppa våldet. I ett läge där vi har en regering som saknar både krisinsikt och politisk handlingskraft, är det nödvändigt för oppositionen att kliva in och ta ett större ansvar.

Det är mot den bakgrunden som Moderaterna framöver kommer inta en mer aktiv roll i riksdagen i syfte att driva igenom skarpa förslag som kan bidra till att återupprätta tryggheten i Sverige. Det handlar i praktiken om att bygga majoriteter i riksdagen för att driva en skarpare rättspolitik.

Konkret handlar det om att lägga fram skarpa lagstiftningsförslag direkt i riksdagen, precis som vi nu gör i riksdagens justitieutskott för att skärpa straffen för mord.

Även om det i normalfallet är regeringen som ansvarar för att ta fram lagförslag, så kan det även ske inom riksdagen. Givetvis efter sedvanlig och noggrann beredning, remissförfarande och Lagrådsgranskning.

Det måste vara slut med att bara prata om problemen och gömma undan känsliga frågor i förutsättningslösa utredningar. När regeringen inte orkar ta ansvar är vi beredda att ta ett steg framåt. 

Vi moderater är fast beslutna att göra vad som står i vår makt för att återupprätta tryggheten i Sverige.


Johan Forsell, rättspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE