Nog nu – kvinnornas trygghet måste säkras

Moderaterna: Var tredje Uppsalakvinna känner sig rädd ute

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Brottsförebyggande rådet visar att bara 5 av 100 anmälda våldtäkter de senaste åren lett till fällande dom. Det innebär i det närmaste straffrihet. Det är obegripligt att vi inte kommit längre år 2020, skriver Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Katarina Reigo (M).
Foto: GETTY
Brottsförebyggande rådet visar att bara 5 av 100 anmälda våldtäkter de senaste åren lett till fällande dom. Det innebär i det närmaste straffrihet. Det är obegripligt att vi inte kommit längre år 2020, skriver Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Katarina Reigo (M).

DEBATT

DEBATT. Sverige brukar porträtteras som världens mest jämställda land. Det stämmer att vi kommit långt och att det finns goda möjligheter att bli den du vill och uppfylla dina livsdrömmar.

Många före oss har kämpat för lika rättigheter mellan kvinnor och män, kvinnors valmöjligheter och kvinnors rätt till sina egna kroppar. Det är nu dags för oss att ta itu med de stora jämställdhetsutmaningar som ännu finns kvar, både i hemmet och ute i samhället.

Trygghetsfrågan är grundläggande. Den som är otrygg är inte heller fri.

I vårt Uppsala i dag känner sig mer än var tredje kvinna sig otrygg utomhus sent på kvällen i det egna bostadsområdet. Mer än var tionde kvinna har flera gånger avstått från någon aktivitet, exempelvis gå på promenad, restaurang eller ut för att träffa någon, på grund av oro för att utsättas för brott.

Det visar siffror från Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning för år 2019. Och siffrorna lokalt de senaste åren visar tyvärr ingen bättring. Det här anser vi moderater är oacceptabelt.

Nationellt ökade antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor med 10 procent förra året. Samtidigt uppskattas mörkertalet vara stort och en genomgång från Brottsförebyggande rådet visar att bara 5 av 100 anmälda våldtäkter de senaste åren har lett till fällande dom.

Det innebär i det närmaste straffrihet. Det är obegripligt att vi inte kommit längre år 2020. Våldtäktsmän ska inte gå fria, de ska fällas.

Vi vill skärpa straffen för våldtäkt och dessutom höja den kränkningsersättning som utgår till brottsoffret.

Brottsoffret måste alltid vara i fokus och ska alltid få möjlighet att få ett målsägandebiträde tidigare under processen, allt för att fler ska våga anmäla och för att den som blivit utsatt för något så fruktansvärt ska ha bästa möjliga stöd under utredning och rättegång.

Vi vill också inrätta grupper specialiserade på sexualbrott i alla polisregioner och satsar på att stärka hela rättskedjan, såväl åklagarmyndigheten som domstolarna.

Ytterligare en avgörande förutsättning för kvinnors egenmakt och oberoende är ekonomisk självständighet. I dag är deltidsjobb, Vab och föräldraledighet återkommande orsaker till att kvinnor hamnar efter ekonomiskt.

Kvinnor arbetar mindre och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre pensioner och startar företag i lägre utsträckning. Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män och det blir än värre om familjen utökas. Fler kvinnor än män tvingas också lämna arbetslivet i förtid på grund av ohälsa.

Vi vill att fler kvinnor måste ges möjlighet att jobba heltid på attraktiva arbetsplatser och det måste bli enklare att kombinera arbetsliv med familjeliv. Exempelvis vill vi att det ska bli enklare att kombinera SFI-studier med familjelivet.

Men även den kvinna som inte jobbat heltid måste ha rätt till sin självständighet och inte vara beroende av sin partner. Med ekonomisk självständighet är det dessutom lättare att lämna destruktiva förhållanden.

Vi vill se delat pensionssparande vid skilsmässa och fler reformer för att förbättra kvinnors sparande, livsinkomster och ägande.

Att fler kvinnor arbetar mer är dessutom bra för landet. Det är också av stor vikt för en välfungerande integration. Om kvinnor i Sverige skulle arbeta lika mycket som män skulle BNP öka med 400 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär vad det kostar att driva all pedagogisk verksamhet i Uppsala kommun, i 70 år.

Vi måste slå fortsatt slå vakt om jämställdheten och uppmärksamma den i alla rum. Det finns mycket som är bra med Sverige men samtidigt finns det problem som vi inte får blunda för.


Fredrik Ahlstedt, kommunalråd Uppsala kommun (M)
Therez Almerfors, kommunalråd Uppsala kommun (M)
Katarina Reigo, ordförande Moderatkvinnorna i Uppsala kommun (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE