Bara psykolog ska hantera psykisk ohälsa

L: Inför förbud mot omvändelseterapi

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag är det olagligt att erbjuda påhittad, ovetenskaplig behandling för fysiska eller somatiska tillstånd. Motsvarande skydd finns inte mot humbug på psykiatrins och psykoterapins område. Det riskerar att drabba utsatta hbtqi-personer, liksom sköra personer i känsliga situationer. Den som söker råd och hjälp ska inte kunna bli lurad av vare sig fördomsfulla fanatiker eller samvetslösa lurendrejare, skriver debattörerna.
I dag är det olagligt att erbjuda påhittad, ovetenskaplig behandling för fysiska eller somatiska tillstånd. Motsvarande skydd finns inte mot humbug på psykiatrins och psykoterapins område. Det riskerar att drabba utsatta hbtqi-personer, liksom sköra personer i känsliga situationer. Den som söker råd och hjälp ska inte kunna bli lurad av vare sig fördomsfulla fanatiker eller samvetslösa lurendrejare, skriver debattörerna.

DEBATT. Omvändelseförsök inskränker HBTQI-personers rätt att vara sig själva. Och inte bara i religionens namn. Tryggheten för sköra och sökande människor hotas också av psykologiskt kvacksalveri med olika påhittade terapier. För liberaler är svaret uppenbart: Det måste vara förbjudet att på så flagranta sätt inskränka andra människors frihet.

Det ligger en särskild ondska i situationer när människor utsätts för påverkan att ändra på sitt innersta jag. Ondskefullt är också att fånga in och lura människor som söker hjälp. De personer som försöker utnyttja andra människors utsatthet och skörhet, och de metoder de använder, förtjänar att brännmärkas.

I dag kan personer med HBTQI-identitet, eller unga som är sökande och osäkra på sin sexualitet, utsättas för så kallad ”omvändelseterapi.” Vissa tvingas mer handgripligen, vissa skickas ut ur landet för att omvändas, men många utsätts också för mer subtila påtryckningar och förväntningar från familj, släkt och social omgivning.

Det kan, som i sommarens medierapportering, handla om religiösa samfund. Är man uppvuxen i ett visst sammanhang kan inskränkta normer eller hedersrelaterade strukturer vara nog så påtvingande som hot om fysiskt våld.

Auktoriteter som man haft hela sitt liv, familjekretsens gemenskap – de är svåra att stå upp mot, ensam. Därför måste samhällets institutioner och lagstiftarens normgivande makt stå på individens och frihetens sida.

Allt handlar inte om religiöst grundade fördomar. Hbtqi-personer kan också utsättas för påhittade terapier som ger sken av medicin och psykologi. Det är minst lika förkastligt att låtsas som man med psykologisk terapi kunde ”bota” människors legitima och ömsesidiga kärlekskänslor eller könsidentitet.

Problemet är internationellt uppmärksammat och ledande medicinsk expertis tar mycket tydligt avstånd från denna ”terapiform”.

I dag är det olagligt att erbjuda påhittad, ovetenskaplig behandling för fysiska eller somatiska tillstånd. Motsvarande skydd finns inte mot humbug på psykiatrins och psykoterapins område. Det riskerar att drabba utsatta hbtqi-personer, liksom sköra personer i känsliga situationer. Den som söker råd och hjälp ska inte kunna bli lurad av vare sig fördomsfulla fanatiker eller samvetslösa lurendrejare.

Liberalerna vill införa ett förbud mot så kallad omvändelseterapi – och vi vill stoppa allt medicinskt och psykologiskt kvacksalveri:

  1. Dra in stödet till organisationer/församlingar som ägnar sig åt omvändelse”terapi”.
  2. Gör det brottsligt att tvinga någon att underkasta sig omvändelse”behandling”.
  3. Reglera vem som får behandla människor med till exempel psykisk ohälsa genom krav på legitimation (psykolog, psykoterapeut).
  4. Ställ krav på evidens i behandling i patientsäkerhetslagen - och någon sådan evidens finns naturligtvis inte då hbtq inte är en sjukdom.

Vi ska alla få vara trygga, och fria att leva och forma våra liv.


Rasmus Jonlund, kommun- och riksdagskandidat för Liberalerna, ordförande Kungsholmens stadsdelsnämnd, Stockholm

Jesper Svensson, regionkandidat för Liberalerna, styrelseledamot HBT-liberaler, Stockholm

Anna Starbrink, riksdagskandidat för Liberalerna, hälso- och sjukvårdsregionråd Stockholm


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE