Debatt

L äventyrar budgeten för samarbete med SD

L-riksdagsledamot: Sabuni tar en farlig väg för att kunna göra upp med Sverigedemokraterna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Majoriteten i L:s partistyrelse har nu öppnat för att göra avsteg från den viktiga budgetprocessen. Tanken torde vara att man ska kunna göra upp ömsom med SD och ömsom med andra partier. Det är en farlig och osäker väg, skriver Nina Lundström.
Majoriteten i L:s partistyrelse har nu öppnat för att göra avsteg från den viktiga budgetprocessen. Tanken torde vara att man ska kunna göra upp ömsom med SD och ömsom med andra partier. Det är en farlig och osäker väg, skriver Nina Lundström.

DEBATT

DEBATT. Pandemin påverkar alla delar av samhället, inte minst många företag och företagare. De mångmiljardsatsningar som beslutats för att stödja dessa är nödvändiga. Staten måste i ett ansträngt läge hjälpa till att överbrygga svårigheterna.

Den budgetdisciplin som infördes efter krisen i början av nittiotalet har bidragit till ordning i svensk ekonomi. En sammanhållen budgetprocess i staten är viktig.

Regeringen lägger i september varje år fram ett förslag till statsbudget som är en helhet. Enligt Riksdagsordningen fastställs den genom rambeslutsmodellen vilket är riksdagens sätt att besluta om budgetpropositionen och motionsförslagen.

Riksdagen beslutar om alla utgiftsramar och skatteförändringar som ett paket. De partier i riksdagen som inte stöder regeringens förslag måste lägga fram sina motförslag på samma sätt.

Syftet är att undvika en allmän huggsexa där olika partikonstellationer gör upp om olika delar av budgeten och där det samlade resultatet är osäkert. En viss konstellation skulle vid en sådan process kunna besluta om ökade kostnader och en annan konstellation om minskade intäkter vilket skulle resultera i obalans.

Budgetdisciplinen är viktig för trovärdigheten för finanspolitiken och trovärdigheten för svensk ekonomi generellt sett, även på den internationella marknaden.

Enligt rambeslutsmodellen räcker det alltså inte att partierna i opposition har majoritet kring en enskild fråga i budgeten för att kunna fälla ett förslag. De måste enas om ett helt paket av förslag. De olika paketen ställs sedan emot varandra när riksdagen beslutar.

Majoriteten i Liberalernas partistyrelse har nu, i den pågående diskussionen om strategival i regeringsfrågan, öppnat för att göra avsteg från den viktiga budgetprocessen för att i stället förhandla budgeten i finansutskottet. Tanken torde vara att man ska kunna göra upp ömsom med Sverigedemokraterna och ömsom med andra partier. Det är en farlig och osäker väg, bort från den disciplin som borde gälla och är en framgångsväg för Sverige.

Vi har historiskt sett erfarenheter av när tillfälliga riksdagsmajoriteter bildats för att försöka bryta ut delar av en statsbudget. Det är djupt olyckligt. Liberalerna borde gå i bräschen för att rambeslutsmodellen värnas.

De stora satsningar som nu kan ske för att mildra effekterna av pandemin visar på betydelsen av att Sverige har en stabil ekonomi, grundad i en disciplinerad budgetprocess. Så bör det vara oavsett vilken regering som styr och det bör ligga i alla partiers intresse.

Ordning och reda i finanserna är viktigt för att krisberedskapen i Sverige ska vara god, vid exempelvis pandemier, finanskriser och lågkonjunkturer. Det är också viktigt för trovärdigheten gentemot internationella aktörer.   

Liberaler har i alla tider hyllat marknadens förtjänster men också sedan länge pekat på dess tillkortakommanden och den roll staten har att spela genom en aktiv stabiliseringspolitik. Ordning och reda i statsbudgeten är viktigt.

Det är oroande om budgetprocessen försämras av politiskt taktiska skäl. Liberalerna bör framhålla vikten av en stark budgetdisciplin och tydliggöra att inga förhandlingar, och budgetförhandlingar, kommer ske med Sverigedemokraterna.


Nina Lundström, riksdagsledamot (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Liberalernas kris

LÄS VIDARE

DEBATT L och SD delar inte samma världsbild

ÄMNEN I ARTIKELN

Liberalernas kris

Liberalerna

Sverigedemokraterna

Statsbudgeten

Finanspolitik

Krisberedskap