C, V och MP driver på för fri invandring

Debattören: Använder corona som svepskäl att lätta upp gymnasieamnestin

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver steg för steg på för en helt fri asyl- och anhöriginvandring, utan att överhuvudtaget ta ansvar för invandringskostnaderna, skriver Benjamin Dousa.
Foto: TT
Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver steg för steg på för en helt fri asyl- och anhöriginvandring, utan att överhuvudtaget ta ansvar för invandringskostnaderna, skriver Benjamin Dousa.

DEBATT

DEBATT. Våren 2018 stod den politiska striden om den så kallade gymnasieamnestin. Den stora migrationsvåg några år dessförinnan hade givit vid handen att man nu hade en stor grupp bestående av mestadels unga män vars handläggning av uppehållstillstånd hade dragit ut på tiden.

För att dessa skulle få stanna kvar i Sverige, trots att de fått utvisningsbeslut och således saknade formella skyddsskäl, tillkom den så kallade gymnasieamnestin.

Den grupp som berördes skulle beredas möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier och därefter söka sig ut på arbetsmarknaden eller vidare studier. Beslutet om amnesti var uteslutande politiskt motiverat och utgjorde ett avsteg från den princip som gällt i flera decennier att asylärenden ska ske genom myndighetsprövningar.

Lagförslaget fick också mycket riktigt förödande kritik från Lagrådet.

Nu har det visat sig att gymnasieamnestin återigen hamnat i blåsväder. De problem som många befarade har blivit besannade. Hittills är det endast två personer som har uppnått de krav om fast anställning som lagen säger. Få är överhuvudtaget dem som lyckas färdigställa sina studier inom avsedd tid.

I och med coronapandemin kan vi också dra slutsatsen att det inte kommer att bli enklare att uppfylla lagkraven, något som bland annat Sveriges radio har rapporterat om.

Flera av de partier som stod bakom gymnasieamnestin har nu meddelat att de vill se en dispens från de regler som de själva satte upp i samband med lagstiftningen.

I ett uttalande i dag till Sveriges Radio öppnade Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Jonny Cato för att slopa kravet om anställning efter avslutade studier.

Mot denna bakgrund går Miljöpartiet, det vill säga ett av de regeringsbärande partierna, fram och kräver permanenta uppehållstillstånd. Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson MP, sade i ”P1 Morgon” den 6 april att andra partier behöver ”släppa sina ideologiska käpphästar” och se till att uppehållstillstånden blir permanenta för ensamkommande.

I ETC ansluter sig Vänsterpartiet till C:s och MP:s linje genom en debattartikel signerad partiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen.

Faktum är dock att dessa tre partier nu använder Covid-19 som ett svepskäl för sina egna ideologiska käpphästar. Det är ingen hemlighet att partierna drev på för en mer långtgående amnesti än vad som sedan blev kompromissen med Socialdemokraterna.

De partier som genomdrev gymnasieamnestin borde ta ansvar för den situation i vilken de har försatt både de unga som gymnasieamnestin omfattar och samhället i stort.

Vill de se att gymnasieamnestin innefattar permanent uppehållstillstånd där en grupp får särbehandling i förhållande till alla andra, då borde man kunna stå för detta och också vara öppna med vilka extra kostnader det medför. Det förefaller dock inte vara en linje som en majoritet vare sig i riksdag eller befolkning företräder.

Moderata Ungdomsförbundet anser att den gymnasieamnesti som vi nu har att förhålla oss till inte borde vidgas ytterligare. Snarare borde man dra lärdom av de konsekvenser som amnestin har fått och inte göra några nya frånsteg från den asylrätt som gäller i Sverige.

Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver steg för steg på för en helt fri asyl- och anhöriginvandring, utan att överhuvudtaget ta ansvar för invandringskostnaderna.

MUF och Moderaterna har tidigare bland annat föreslagit att få ned kostnaderna genom att begränsa rätten till tolk och att man som nyanländ ska betala skatt innan man får rätt till all välfärd som erbjuds i Sverige.

Gymnasieamnestin var med rätta kritiserad när den drevs igenom, och den orsakar än i dag debatt. Det är ingen hemlighet var Moderaterna står i denna fråga.

Det måste vara lika för alla, det måste finnas en kontinuerlighet i migrationspolitiken. Det går inte att föra ytterligare undantag för en särskild grupp. Det är enormt orättvis mot alla de människor som inte omfattas av gymnasieamnestin och urholkar också de rättsprinciper på vilka asylprövningen bör vila.


Benjamin Dousa, förbundsordförande Muf


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE