Espresso House visar hur arbetare utnyttjas

Vänsterpartiet: Utan schyssta jobb – inget välfungerande samhälle

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det som har hänt är att makt, inflytande och trygghet har flyttats från arbetstagarna och deras organisationer – alltså fackförbunden. Då ökar utrymmet för de missförhållanden som vi har sett på Espresso House, skriver Ali Esbati och Ciczie Weidby (V).
Foto: MARCUS ERICSSON
Det som har hänt är att makt, inflytande och trygghet har flyttats från arbetstagarna och deras organisationer – alltså fackförbunden. Då ökar utrymmet för de missförhållanden som vi har sett på Espresso House, skriver Ali Esbati och Ciczie Weidby (V).

DEBATT

På sin facebooksida skriver Espresso House att ”vår ekologiska Mudcake har en speciell plats i våra hjärtan. Familjereceptet fanns med när vi öppnade vår allra första coffeeshop 1996 i Lund.”

Familjereceptet på hur Espresso House behandlar sin personal är inte lika rörande. 

Anställda har senaste tiden vittnat om hur de behandlas som nedtrampade mudkakesmulor, medan de stress-baristat sig runt på de underbemannade coffeeshops som numera förökar sig i varje svensk stad genom att pressa kostnaderna.    

Det har handlat om orimlig arbetspress som även gått ut över städning och hygien. Det har handlat om hur anställda i praktiken tycks ha sagts upp på grund av graviditet. Det har handlat om omotiverade löneavdrag och personal som ska ha hotats om att tvingas betala till eventuella myndighetsböter ur egen ficka.

Per Persson, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket, är en av dem som reagerat starkt på personalens larm och kallat behandlingen av de anställda ”horribel”.

Nu har samtal inletts mellan facket och ledningen, vilket är bra. Men det är naivt att tro att den här utvecklingen kan reduceras till ”enskilda rötägg” bland arbetsledarna och att problemen skulle vara ur världen med välbehövlig uppsträckning hos en enskild kedja.

Det finns i själva verket en rad oroshärdar på den svenska arbetsmarknaden – med pressade, stressande och oskäliga arbetsvillkor inom många branscher.

Det som har hänt är att makt, inflytande och trygghet har flyttats från arbetstagarna och deras organisationer – alltså fackförbunden. Då ökar utrymmet för de missförhållanden som vi har sett på Espresso House. Inte minst därför att människor som är otrygga på arbetsplatser drar sig för att säga ifrån.

Politiska beslut har också tiltat spelplanen ännu mer i arbetsköparnas riktning. Införandet av ”allmän visstid” ger möjlighet att undvika tillsvidareanställning utan att motivera det.

Försämringar av a-kassan under Reinfeldt-åren försvagade arbetstagarna och facken. Regler som gör det busenkelt att utnyttja arbetskraftsinvandrare är ett annat exempel. Neddragningar på Arbetsmiljöverkets inspektioner är ytterligare ett.

I Januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna har man till och med fräckheten att flagga för ännu fler steg åt fel håll. Den huvudlösa privatiseringsbonanzan på Arbetsförmedlingen öppnar portarna för fler oseriösa aktörer. Kravet att så kallade nystartsjobb åtminstone ska följa nivån på kollektivavtal har tagits bort. Och så vill man torpedera Lagen om anställningsskydd – alltså just de regler som snarare akut skulle behöva stärkas!

Vänsterpartiet vill det rakt motsatta – vi vill ha en modern arbetsmarknad där alla har rätt att arbeta under säkra former och inte utsättas för faror och godtycke.

Det finns inget enskilt politiskt beslut som kan fixa alla problem på arbetsplatserna. Men det behövs ett batteri av åtgärder. Vänsterpartiet har därför presenterat omfattande och genomarbetade förslag.

Här är några av de viktigaste: 

  • Anställningsformen ”allmän visstid” måste omgående avskaffas. Gör det svårare att byta ut anställda och hålla nya på halster.

  • Stärk de lokala och regionala skyddsombuden.

  • Stärk Arbetsmiljöverket och dess inspektionsverksamhet.

  • (Åter)inför avdragsrätt för fackföreningsavgift och a-kassa.

  • Höj taket och grundbeloppet i a-kassan och sänk trösklarna för att kvalificera sig.

  • Förbjud inhyrning av arbetskraft för behov som är permanenta.

  • Maximalt två led av underentreprenörer vid offentlig upphandling. De sämsta och farligaste arbetsvillkoren blir vanligare när ansvaret skjuts vidare i långa kedjor av underentreprenörer.

Vi i Vänsterpartiet vet var vi står och kommer att driva de här kraven  –  och många fler därtill.

Utan schyssta jobb – inget välfungerande samhälle.


Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)
Ciczie Weidby, ledamot i arbetsmarknadsutskottet ( V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE