Vi måste slå sönder de kriminella gängen

Liberalerna: Här är våra krav inför dagens förhandlingar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dagens överläggningar om gängkriminaliteten kräver Liberalerna fokus på brottsoffer och handlingskraft här och nu mot förövarna, skriver Juno Blom och Johan Pehrson från Liberalerna.
Foto: TT
I dagens överläggningar om gängkriminaliteten kräver Liberalerna fokus på brottsoffer och handlingskraft här och nu mot förövarna, skriver Juno Blom och Johan Pehrson från Liberalerna.

DEBATT. Avrättningar och sprängningar på våra gator river sönder vårt samhälle och skapar livslånga trauman för offren och anhöriga.

I dagens överläggningar om gängkriminaliteten kräver Liberalerna fokus på brottsoffer och handlingskraft här och nu mot förövarna.

Den organiserade brottsligheten har blivit allt grövre. De senaste åren har skjutningarna – ofta kopplade till kriminella gäng – ökat kraftigt samtidigt som den organiserade brottsligheten är en maktfaktor i de mest utsatta områden.

Enligt Polismyndigheten finns det i landet 60 utsatta områden, varav 22 är särskilt utsatta. Där kan gängen skapa sina parallella strukturer och rekrytera yngre, i vissa fall barn, till den kriminella miljön

Kampen mot kriminaliteten går hand i hand med skolans, socialtjänstens och civilsamhällets arbete för att rädda unga från att hamna i framtida kriminalitet. Men det krävs också handling här och nu. Det är nu som våldsspiralen måste brytas och tryggheten på gatorna behöver återupprättas.

Liberalerna har en bred politik med långsiktiga insatser mot brottslighet och utanförskap. Vi har under budgetförhandlingarna drivit på för ökade resurser till hela rättsväsendet.

Inför dagens överläggningar om gängkriminaliteten kräver vi omedelbar handlingskraft för att bryta våldsspiralen, slå sönder gängen, förhindra rekrytering och ge brottsoffren upprättelse. Fokus måste vara på att återupprätta rättsstaten här och nu.

Rikta polisens resurser mot våldet

Det krävs markant fler poliser, som också måste bättre arbetsvillkor och högre löner så att de väljer att stanna i yrket. Vi behöver få tillbaka de poliser som lämnat yrket. Under tiden måste det till omedelbara insatser som ser till att poliser kan göra det de är utbildade till: förebygga, utreda och ingripa mot brott. Avlasta polisen andra arbetsuppgifter som att hantera tillståndsärenden eller tvätta polisbilar. På kort sikt kan vi även behöva tillföra resurser till kommunala ordningsvakter.

Rusta tullen som första linjens skydd.

Snabba politiska beslut kan strypa en stor del av införseln av vapen och smuggelpengarna som göder gängen. Tullen är idag underbemannad, saknar resurser och befogenheter att agera mot gäng som smugglar vapen och för ut stöldgods. Ge tullen resurser, skärp straffen för vapensmuggling, rekrytera fler tullare med ökade befogenheter att agera. Så får vi tulltjänstemän som finns på fler ställen, som kan stoppa fler vapen att komma in.

Ge polisen bättre verktyg.

Där brottsligheten är särskilt allvarlig behövs mer kamerabevakning. Detta är särskilt viktigt för att öka tryggheten i svårt brottsutsatta bostadsområden och andra miljöer där människor rör sig, till exempel stationsområden, torg eller köpcentrum. Öka användningen av elektronisk avlyssning och andra tvångsmedel för att identifiera och lagföra individer i den kriminella miljön.

Ungdomsdomstolar.

Vi måste ha ett helt annat förhållningssätt i hur vi hanterar unga brottslingar. En sådan insats är särskilda jourdomstolar för ungdomar så att tiden från utredning till rättsprocess blir så kort som möjligt i snabbutredda ärenden. När en ung människa hamnar i kriminalitet måste samhällets reaktion komma så snabbt som möjligt – allt annat är ett svek mot barn och unga. Samverkan mellan polis och socialtjänst ska byggas ut. De kommuner som har en ansträngd situation med många barn och unga som måste omhändertas ska få stöd av staten.

Förebyggande insatser.

Ingen föds kriminell och ingen är dömd att förbli kriminell. Unga som begår brott, även de under 15 år, måste upptäckas snabbt och fås bort från den kriminella livsstilen. Inför en huvudregel om att brott som begås av unga ska utredas av polis. En polisutredning blir en tydlig reaktion och ger kunskap som behövs för att sätta in rätt åtgärder. Straffmyndighetsåldern på 15 år ska ligga kvar. Socialtjänsten ska få ökade befogenheter att sätta in obligatoriska insatser för unga med destruktivt beteende, även i de lägen då omhändertagande inte är aktuellt.

Dessa åtgärder skulle snabbt göra det svårare för brottslingar, minska nyrekryteringen till brottslighet och därmed öka tryggheten för medborgare.

När samhället inte kan garantera tryggheten krymper varje människas frihet och möjligheter. Den grova organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot mot rättssamhället. Arbetet mot gängbrottsligheten är centralt för att Sverige ska vara möjligheternas land för alla.


Juno Blom, partisekreterare, representerar Liberalerna på dagens möte
Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE