Vi i Malmö är redo för museet om Förintelsen

Debattörerna: Starkt stöd bland många judiska grupper

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi välkomnar att regeringen ger etableringen av det nya museet hög prioritet, med planerad start redan i januari år 2022. Låt oss skriva historia. Malmö är redo, skriver kommunalråden Frida Trollmyr (S) och Ewa Bertz (L).
Vi välkomnar att regeringen ger etableringen av det nya museet hög prioritet, med planerad start redan i januari år 2022. Låt oss skriva historia. Malmö är redo, skriver kommunalråden Frida Trollmyr (S) och Ewa Bertz (L).

DEBATT

DEBATT. Det var med stor glädje vi tog emot regeringens besked om att det ska inrättas ett nytt nationellt museum om Förintelsen. Ett museum som syftar till att fördjupa, bibehålla och utveckla kunskapen om hur Förintelsen möjliggjordes, vad som skedde i Europa och Sveriges roll. Ett museum som bör placeras i Malmö.

Det var förintelseöverlevaren Max Safir som lyfte behovet av ett museum som håller minnet av Förintelsen levande då överlevarna blir allt färre. Det är därför brådskande att vi bevarar deras upplevelser och ser till att nuvarande och kommande generationer aldrig glömmer.

I den statliga utredningen ”Sveriges museum om Förintelsen” som presenterades nyligen framhålls:

  • att platsen för museet bör ha historisk betydelse.

  • museet ska klara en bred publiktillströmning.

  • ha närhet till akademiska institutioner.

Alla dessa kriterier uppfyller Malmö väldigt väl.

Malmö var hoppets hamn för många av de danska judar som flydde över Sundet 1943, men även under andra världskrigets slut då staden välkomnade judiska flyktingar efter tiden i koncentrationsläger.

Till Malmö kom även personer som under stor dramatik räddats med de vita bussarna under krigsslutet 1945. En av endast fem bevarade vita bussar finns idag på Malmö museer.

Tack vare Malmös historiska koppling finns här stora mängder föremål, fotografier och konst som har anknytning till händelserna 1945, bevarade på Malmö museum och konstmuseet. Även i Stadsarkivet finns värdefullt material i form av bland annat intervjuer och polisförhör.

På Universitetsbiblioteket i Lund finns arkivmaterial bevarat och på Kulturen i Lund finns Ravensbrück-samlingen med vittnesmål och föremål från överlevare.

Placeringen av ett statligt museum i Malmö har starkt stöd bland många judiska grupper. Här finns en sammanslutning av överlevare som föreläser på skolor och hos föreningar.

Med stöd av Malmö stad planeras ett nytt Judiskt informationscenter att öppna i synagogan nästa år. Staden har även skapat ett Forum för mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa kan fungera som resurser för Förintelsemuseet.

Malmö är med Öresundsbron fönstret till Europa, vilket gör att museet kan bli en del av den större Förintelseberättelse som museer runt om i Europa håller levande. Malmös placering i Öresundsregionen, med över 4 miljoner invånare, ger också ett stort besöksunderlag.

Med de goda kommunikationerna för flyg, tåg och vägtrafik är museet tillgängligt för såväl nationella som internationella och regionala besökare.

Malmö har en ung befolkning och staden har länge genom sina kulturinstitutioner erbjudit fria skolbesök för skolbarn med upparbetade samarbeten med skolor i hela regionen.

Malmö museum är redan i dag en plats dit anhöriga till överlevare från hela världen söker sig för att ta del av och minnas historien.

Utredningen lyfter att det är viktigt att platsen för museet har närhet till akademiska institutioner och behovet av en professur kopplat till museet. I Öresundsregionen finns hela 13 universitet, universitetsfilialer och högskolor som tillsammans har över 130 000 studenter.

På både Malmö universitet och Lunds universitet bedrivs en omfattande forskning kring historia och mänskliga rättigheter, inte minst genom Raoul Wallenberg Institutet.

De fruktansvärda brott mot mänskligheten som begicks under andra världskriget får aldrig falla i glömska. Aldrig ska någon kunna säga att den inget visste eller känna minsta osäkerhet därom.

Ingen, varken nu eller framöver, ska behöva dölja sin identitet av rädsla för omvärldens reaktioner. Vi välkomnar att regeringen ger etableringen av det nya museet hög prioritet, med planerad start redan i januari år 2022. Låt oss skriva historia. Malmö är redo.


Frida Trollmyr, kommunalråd med ansvar för kultur och fritid (S)
Ewa Bertz, kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter (L)

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE