M, er vapensyn för inget gott med sig

Debattören: I det konservativa Sverige Moderaterna vill skapa, ska kontrollen över vapnen mildras

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I det konservativa Sverige som Moderaterna vill skapa, ska regleringen och kontrollen över vapnen mildras. Symptomatiskt är hur lätt partiledaren Ulf Kristersson tog på det faktum att han själv påkoms med att inte ha låst sitt vapenskåp, skriver Rasmus Ling (MP).
Foto: TT / GETTY
I det konservativa Sverige som Moderaterna vill skapa, ska regleringen och kontrollen över vapnen mildras. Symptomatiskt är hur lätt partiledaren Ulf Kristersson tog på det faktum att han själv påkoms med att inte ha låst sitt vapenskåp, skriver Rasmus Ling (MP).

DEBATT. Moderaterna har de senaste åren snabbt rört sig högerut i en konservativ riktning. Det har tagit sig uttryck i migrationspolitiken, kriminalpolitiken och i skattepolitiken. Vi kan nu se att Moderaterna också vill gå i en konservativ riktning i frågor som rör vapen, vilket i en svensk kontext är uppseendeväckande. Att lätta på hårda svenska vapenregler är inte rätt väg att gå.

I Sverige råder i stort sett konsensus om att vi ska ha ett stramt regelverk gällande vapen. Den som äger vapen ska ha licens, ha genomfört vapenprov, och förvara dem på säkert sätt i låst vapenskåp. Även tillbehör till vapen; som ammunition, magasin och ljuddämpare, är strikt reglerat. Det är en ordning som de flesta vapenägare, såsom jägare, är nöjda med.

Våra hårda regleringar är troligen anledningen till att det är få legala vapen som kommer till användning i den kriminella miljön. Till skillnad mot USA, där rätten att bära vapen är grundlagsfäst, så är det i stället illegala vapen från exempelvis Balkan som är det stora problemet i Sverige, och som används i uppgörelser mellan kriminella gäng.

I dag, tisdagen den 18/6, debatteras ett betänkande om vapenfrågor i riksdagen. Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna märker ut sig, och vill ha en rad lättnader gällande vapenlagstiftningen. De vill ha möjlighet till fler vapen per vapenskåp, de vill avskaffa kravet på att på nytt ansöka om vapenlicens var femte år, och de vill göra det lättare att föra in vapen till Sverige.

Riktningen är entydig. I det konservativa Sverige som Moderaterna vill skapa, så ska regleringen och kontrollen över vapnen mildras. Symptomatiskt är också hur lätt partiledaren Ulf Kristersson tog på det faktum att han själv påkoms med att inte ha låst sitt eget vapenskåp.

Miljöpartiet tycker att detta är fel väg att gå. Vi menar att Sverige fortsatt ska ha en stark vapenlagstiftning. Sveriges jägare bedriver ett viktigt arbete med viltvård och ska ha förutsättningar för det, och det är något som bevisligen går med existerande regler.

Parallellt med detta måste arbetet intensifieras med att få bort de illegala vapnen. För detta måste tullen få mer resurser, men det är också en fråga där EU-länderna på ett bättre sätt än idag måste samarbeta för att få stopp på vapenflödena.

I höst kommer ett nytt vapendirektiv att implementeras i Sverige. Direktivet utformades i EU-parlamentet av moderaten Anna-Maria Corazza-Bildt, och syftet var att strama upp regelverket i vapen för att bland annat förhindra terror. Varför vill Ulf Kristersson gå emot sin egen partikollega och göra det lättare för terrorister och gängkriminella att få händerna på svenska vapen?

Miljöpartiet kommer att bekämpa Moderaternas nykonservativa inriktning. Att luckra upp svenska vapenregler för ingenting gott med sig.


Rasmus Ling, Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:

Publicerad:

LÄS VIDARE