Låt näringslivet veta vad vården behöver

Ulf Kristersson: Företagen är redo – men får inte information

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Politiken ska göra sitt vad gäller stödpaket till såväl näringslivet som privatpersoner som blir av med sina jobb. Men statens uppdrag är också att underlätta arbetet för alla hjältar ute i samhället som bidrar stort för att vi tillsammans ska ta oss igen den här krisen, skriver Ulf Kristersson (M).
Foto: Getty, Fredrik Wennerlund
Politiken ska göra sitt vad gäller stödpaket till såväl näringslivet som privatpersoner som blir av med sina jobb. Men statens uppdrag är också att underlätta arbetet för alla hjältar ute i samhället som bidrar stort för att vi tillsammans ska ta oss igen den här krisen, skriver Ulf Kristersson (M).

DEBATT. Många företag vill hjälpa till att producera utrustning och material, men saknar information om vad som behövs i vården. Regeringen måste omgående göra en bred kartläggning så den kunskapen når ut till näringslivet.

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge och mycket tyder på att det kommer bli ännu värre. De kommande veckorna blir avgörande för hur bra vi kan hantera konsekvenserna av krisen, som kan prägla hela 2020-talet. Vi måste stoppa smittspridningen, stärka sjukvården och rädda svensk ekonomi.

Ytterst handlar det om politikens och myndigheternas arbete och samordning. Men även enskilda människor och svenska företag kan göra stor skillnad. Hela samhället måste mobiliseras i kampen mot coronaviruset.

Den senaste tiden har vi sett otaliga exempel på hur företag gör allt de kan för att hjälpa till, inte minst bland industriföretag.

H&M producerar skyddsmasker, handskar och skyddsrockar till sjukhuspersonal. The Absolut Company har ställt om delar av sin verksamhet för att producera etanol för handsprit till den svenska sjukvården. Hygienjätten Essity ställer om delar av verksamheten för att börja tillverka munskydd. Scania har skickat produktions- och logistikpersonal till Getinge, för att hjälpa medicinteknikbolaget att snabbt öka produktionen av respiratorer.

Jag har talat med många företagsledare som står redo att göra mer, men de saknar tydlig information om hur behoven ser ut och vad sjukvården behöver i form av skyddsutrustning både nu och senare. En sådan överblick är naturligtvis nödvändig för att industrin ska kunna hjälpa till så effektivt som möjligt.

För att ta till vara på all den potential som finns i det svenska näringslivet måste i första hand staten skaffa sig en uppfattning om situationen.

Moderaterna vill därför att regeringen kompletterar Socialstyrelsens samordnande uppdrag, och omgående gör en kartläggning av behoven som finns i framför allt sjukvården för att sedan kunna kommunicera detta till företagen. Dessutom behövs en inventering av vilken kapacitet som finns i näringslivet för att möta behoven.

Det handlar dels om tillverkning av skyddsutrustning samt utrustning och material för att åstadkomma fler tester och ökad provtagning. Dels om att ställa om laboratoriekapacitet som normalt används för andra ändamål och att använda befintliga transport- och logistisklösningar som nu inte utnyttjas.

Dessutom finns det sannolikt många andra produkter och tjänster som sjukvården är i behov av och där det finns kapacitet i näringslivet – utan att rätt matchning har kunnat göras. Staten bör även ge ekonomiskt stöd om det krävs för att företag ska kunna ställa om sin produktion.

Ur krisen föds många fantastiska exempel på omtanke och medmänsklighet. Det gör mig stolt och tacksam att så många människor och företag i Sverige visar sig från sin allra bästa sida i denna svåra kris – och bevisar att samhället är större än staten. Det ingjuter mod och inger hopp inför framtiden.
Politiken ska göra sitt vad gäller stödpaket till såväl näringslivet som privatpersoner som blir av med sina jobb. Men statens uppdrag är också att underlätta arbetet för alla hjältar ute i samhället som bidrar stort för att vi tillsammans ska ta oss igenom den här krisen.


Ulf Kristersson, partiledare (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs mer artiklar i ämnet här

Publicerad: