Debatt

Bostadsbristen drabbar kvinnor som blir slagna

Nooshi Dadgostar: Okunnigt av andra partier att inte se sambandet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är oacceptabelt att bostadspolitiken förfallit till den grad att några av de mest utsatta saknar möjlighet att hitta ett permanent och tryggt boende för sig och sina barn, skriver Nooshi Dadgostar.

Det är oacceptabelt att bostadspolitiken förfallit till den grad att några av de mest utsatta saknar möjlighet att hitta ett permanent och tryggt boende för sig och sina barn, skriver Nooshi Dadgostar.

Foto: PETER WIXTRÖM, Anna Tärnhuvud

DEBATT

DEBATT. Det är bra att det nu tas initiativ från regeringen för att hitta breda överenskommelser om hur mäns våld mot kvinnor ska kunna bekämpas mer effektivt.

Att döma av de senaste veckornas politiska debatter om mäns våld mot kvinnor kommer det gå att nå bred enighet om att skärpa lagstiftningen på flera områden. Det är välkommet, men det räcker inte.

Kampen mot mäns våld mot kvinnor kan inte separeras från övrig politik eller reduceras till ett specialområde, då missar man de mest grundläggande problemen.

En central fråga som dessvärre ofta kommer bort i debatten är bostadspolitiken.

När partiledardebatten i SVT handlade om mäns våld mot kvinnor tog jag därför upp bostadsbristen och regeringens hot om marknadshyror. Men efter debatten försökte andra partier påstå att det inte skulle ha med saken att göra.

Det visar på stor okunnighet om hur verkligheten ser ut för våldsutsatta kvinnor.

”Jag har tvingats bo med mitt ex som är kontrollerande de senaste två åren på grund av bostadsbristen i Stockholm”, berättade en 26-årig kvinna i en artikel i lokaltidningen Mitt i tidigare i år.

Samma budskap återkommer när jag träffar och samtalar med de som är aktiva på kvinnojourerna och som möter kvinnorna hela tiden. De gör det tydligt att svårigheten att hitta en egen bostad man har råd med är ett mycket stort problem för våldsutsatta kvinnor.

Tre av fyra kommuner i Sverige uppger i dag att de har brist på bostäder. Kvinnor som skulle vilja och behöva lämna en farlig relation tvingas stanna därför att de helt enkelt inte har någonstans att ta vägen.

Kvinnor som sökt sig till skyddade boenden tvingas stanna där under allt längre tid, eftersom de inte hittar någon väg vidare till ett eget boende. Det leder i sin tur till att andra skyddssökande kvinnor nekas plats.

Rätten till en bostad är en mänsklig rättighet och det är politikens ansvar att se till att den omfattar alla i vårt land. Behovet av en trygg bostad för de kvinnor och barn som flytt traumatiska upplevelser i en våldsam hemmiljö kan knappast överdrivas.

Det är oacceptabelt att bostadspolitiken förfallit till den grad att några av de mest utsatta saknar möjlighet att hitta ett permanent och tryggt boende för sig och sina barn. Vänsterpartiet föreslår:

 • De allmännyttiga bostadsbolagen måste åläggas att erbjuda förtur till våldsutsatta kvinnor.
  Enligt Boverket ger bara 63 av landets kommuner sådana förturer i dag. För att få förtur ställs dessutom ofta krav på intyg från socialtjänsten, stabil ekonomi och tidigare bosättning i kommunen. Det sorterar bort en stor andel av de som verkligen behöver en ny bostad akut.
 • Det måste ställas krav på landets kommuner att samarbeta för att erbjuda bostäder till våldsutsatta kvinnor, så att kvinnor som behöver byta ort kan göra det utan orimlig byråkrati. En gemensam bostadspool för just denna grupp borde upprättas.
 • Regeringen måste ta ansvar för att bostadsbristen byggs bort. Framför allt behöver många fler hyresrätter byggas.
  Men ska vi lösa problemen måste regeringen och januaripartierna även dra tillbaka hotet om att införa marknadshyror.
  Redan i dag är ekonomin ett hinder för många kvinnor att lämna en våldsam man, särskilt om de har barn. Vi vet att risken för barnfattigdom är stor i familjer med ensamstående mammor.
  I det läget vill regeringen införa marknadshyror, som gör att månadshyran kan stiga med upp till 50 procent. Så höga hyror kommer leda till att väldigt många kvinnor helt enkelt inte rad råd att lämna den man de bor med.

Klarar vi inte av att upprätthålla de mest grundläggande samhällsfunktionerna – rätten till jobb och försörjning, bostad, välfärd och stöd från socialtjänst och sjukvård – kommer vi inte heller komma tillrätta med våldet. Det handlar om att rädda liv.


Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Dödade kvinnor

LÄS VIDARE

DEBATT Våldet förvärras med gemensam vårdnad

ÄMNEN I ARTIKELN

Dödade kvinnor

Nooshi Dadgostar

Vänsterpartiet

Bostadspolitik

Våldet mot kvinnor