Debatt

Socialtjänsten missar skolans betydelse

Replik från L i Stockholm om åtgärder mot ungdomsbrottslighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

All forskning visar att unga som klarar grundskolan och gymnasiet med godkända betyg löper väsentligt mindre risk att slå in på en kriminell livsbana eller fastna i missbruk, skriver Jan Jönsson.
All forskning visar att unga som klarar grundskolan och gymnasiet med godkända betyg löper väsentligt mindre risk att slå in på en kriminell livsbana eller fastna i missbruk, skriver Jan Jönsson.

DEBATT

REPLIK. Socialstyrelsen presenterade på Aftonbladet Debatt flera åtgärder som de anser nödvändiga för att tidigt förhindra att barn begår brott.

Att socialtjänstens centrala roll i det brottsförebyggande arbetet lyfts fram är bra, men socialtjänsten behöver också ges en roll för barns skolframgång.

All forskning visar att unga som klarar grundskolan och gymnasiet med godkända betyg löper väsentligt mindre risk att slå in på en kriminell livsbana eller fastna i missbruk.

Socialtjänstlagen innehåller i dag inga skrivningar om skolgångens särskilda betydelse för barns utveckling. Därför har exempelvis skolfrånvaro och våldsamt beteende i skolmiljö länge fått vara en sak för skolan att själv hantera, medan socialtjänsten fokuserat insatser för familj och fritid.

Detta är en ordning som behöver förändras. Skolans personal är experter på specialpedagogiskt stöd och anpassning av bemötande och miljö, men det är socialtjänsten som har kompetens att behandla elever som begår allvarliga brott eller har stor frånvaro, beteenden som ofta föregår en kriminell livsstil.

För barn som är omhändertagna har socialtjänsten tagit på sig rollen som vårdnadshavare. Att en god förälder intresserar sig för barnets skolresultat borde vara självklart.

Men i Socialstyrelsens förslag till nya allmänna råd för uppföljning av barn placerade i familjehem och HVB ställs inga krav på att socialtjänsten ska följa upp skolresultat, utan fokus ligger huvudsakligen på om den unge trivs i skolan.

Regeringen behöver uppdra till Socialstyrelsen att tydligare lyfta fram betydelsen av skolresultat i styrdokumenten till socialtjänsten.

Den statliga utredningen om ny socialtjänstlag, ledd av tidigare statsrådet Margareta Winberg, är nu i sitt slutskede. Med tanke på skolgångens betydelse som skyddsfaktor, behöver risken för skolmisslyckande ges plats i den nya lagen och socialtjänsten få ett delansvar för insatser som stabiliserar ungas skolgång.

Alla myndigheter runt barn och unga i riskzon behöver gör allt de kan för att stötta skolframgång.

I Stockholms stad har vi valt att gå före. För första gången har socialtjänstens medansvar för ungas skolgång och barns rätt till utbildning skrivits in som en utgångspunkt i riktlinjerna för handläggning inom barn- ungdomsvården. Det innebär konkret att socialtjänsten i Stockholm kommer att prioritera stödinsatser för att stabilisera barns skolgång.

Det är min förhoppning att det ska leda till effektivare insatser som ger fler barn möjlighet till en framtid fri från kriminalitet.


Jan Jönsson, socialborgarråd Stockholms stad (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kampen mot gängvåldet

LÄS VIDARE

DEBATT Tidiga insatser hindrar barn att begå brott

ÄMNEN I ARTIKELN

Kampen mot gängvåldet

Socialstyrelsen

Stockholm

Jan Jönsson

Socialtjänstlagen