Sex skäl till att museet måste hamna i Malmö

S och L: Med ett Förintelsemuseum kan vi forma framtiden till något bättre

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi ger sex starka skäl för Malmö som den självklara platsen för Förintelsemuseet, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar.
Foto: JESPER BERG
Vi ger sex starka skäl för Malmö som den självklara platsen för Förintelsemuseet, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar.

DEBATT. 75 år efter andra världskrigets slut har regeringen inlett en storsatsning för att minnas Förintelsen. Den omfattar ett statligt Förintelsemuseum och en hågkomst-konferens i Malmö 2021.

Vi ger sex starka skäl för Malmö som den självklara platsen för museet.

1. Den historiska platsen

Malmö var Hoppets hamn för de tiotusentals judiska flyktingar som kom efter krigsslutet 1945, och för de 7 000 danska judar som flydde den tyska ockupationen 1943. Och Malmö har fortsatt vara en hoppets hamn för många sedan dess. En viktig punkt i utredningen om museet är att platsen ska vara autentisk och relevant för Förintelsen, vilket vi kan peka ut här under regeringens hågkomst-konferens i Malmö 2021.

2. Vårt omfattande arbete mot antisemitism

Malmö brottas med antisemitism och har därför gjort omfattande satsningar på drygt 20 miljoner kronor över tid för att långsiktigt få bukt med problemen. Vi satsar på judisk kultur, ett nytt judiskt informationscenter och hågkomstresor till Auschwitz för Malmös skolungdomar.

Detta, tillsammans med att vi har anställt en samordnare för arbetet mot antisemitism i grund-och gymnasieskolan, innebär att vi tar krafttag mot antisemitismen inom skolan.

3. Universiteten

Närheten till universiteten både i Malmö, Lund och Öresundsregionen gör att museet kan få en stark forskningsanknytning här: ytterligare en viktig punkt i utredningen. Att istället placera museet i Stockholm skulle totalt gå emot regeringens ambition att förlägga statliga myndigheter utanför huvudstaden och sprida sin närvaro i landet.

4. Romskt centrum för information och kunskap

Malmö har Sveriges största romska befolkning. Vi är den första kommun i Sverige som har inrättat ett Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), en samlingsplats för romska intressefrågor. Malmös råd för nationella minoriteten romer betonar vikten av att förlägga museet i Malmö, och hur avgörande det är att romer inte får glömmas i detta projekt för framtiden.

5. World Pride

Enligt BRÅ har hotbilden mot HBTQI-personer ökat i Sverige och i världen. Nästa år gör vi en historisk satsning på HBTQI-personers rättigheter genom World Pride i Malmö och Köpenhamn 2021, där vi har möjlighet att lyfta berättelser kopplat till Förintelsen.

6. Funktionsrätt

I Malmö finns Sveriges äldsta funktionshinderråd och Sveriges största funktionsstödsnämnd. Kommunen arbetar aktivt för att motverka det diskriminerande utanförskapet för människor med funktionsnedsättningar. Det viktigt att minnas den vidriga människosyn som ledde till att hundratusentals människor mördades av nazisterna på grund av sina funktionsnedsättningar. 

Malmö, som är värdstad för hågkomst-konferensen 2021, behöver tveklöst manifestera mot den utveckling vi ser både här hemma, och i andra delar av Europa och världen, där antidemokratiska strömningar sprider sig. Vi har enats i ett historiskt blocköverskridande samarbete för att trycka tillbaka dessa krafter.

Museet ger oss den fasthet vi behöver för att forma framtiden till något bättre.


Katrin Stjernfeldt Jammeh, ordförande i kommunstyrelsen i Malmö (S)
Roko Kursar, vice ordförande i kommunstyrelsen i Malmö (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE