Ung eller gammal – de kör säkrast

Publicerad:
Uppdaterad:
Äldre har sämre simultankapacitet. Miljöer med många skyltar och mycket trafik kan vara svåra att hantera.
Foto: Anders Wiklund/TT
Äldre har sämre simultankapacitet. Miljöer med många skyltar och mycket trafik kan vara svåra att hantera.

Bilar

Ung eller gammal.

Vem som är farligast i trafiken brukar diskuteras.

Nu visar ny forskning hur det är.

Foto: Leif R Jansson/TT
Vi blir allt äldre och det finns över en miljon bilförare över 70 år. Många äldre undviker att utsätta sig för besvärliga trafiksituationer.

Åldern påverkar hur du beter dig i trafiken. Med åren försämras både reaktions- och simultanförmåga. Men sammantaget är äldre bilförare inblandade i något färre bilolyckor än vad unga och medelålders förare är.

Det finns en miljon 70-plussare med körkort. Det påverkar trafiken – men inte nödvändigtvis till det sämre. Forskningen visar att såväl seniorer som yngre bilförare anpassar sig i trafiken.

– Det bidrar förmodligen till att få ned antalet olyckor, säger Tania Dukic Willstrand, trafiksäkerhetskonsult på Sweco, ett teknikkonsultföretag.

Synfältet smalnar av

Tidigare har hon även forskat om äldre i trafiken, bland annat på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

När vi blir äldre försämras en rad funktioner som påverkar hur vi agerar i trafikmiljöer. Dit hör hörsel och syn, framför allt förmågan att uppfatta saker som händer i periferin – synfältet smalnar av helt enkelt.

– Reaktionstiden och simultankapaciteten, det vill säga att göra flera saker samtidigt, blir också sämre. Däremot kompenserar många för det genom att undvika att köra i mörker, regn eller i rusningstrafik. De aktar sig medvetet för situationer som kräver mer av dem.

Se mönster

I forskningsprojekt, både på VTI och NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har man studerat hur äldre beter sig i trafiken för att kunna minska riskerna för denna grupp.

Foto: Sofia Sabel
Tania Dukic Willstrand forskar om trafiksäkerhet.

– Vi måste se till att trafiken fungerar säkert för alla oavsett ålder. Det handlar om rörelsefrihet, säger Tania Dukic Willstrand.

Hon poängterar att isolering och ensamhet är ett hälsoproblem bland äldre. Att inte våga sig ut på vägarna – oavsett om man är bilist, cyklist eller fotgängare – är ett samhällsproblem i vidare bemärkelse och något som bör tas på allvar.

– Vi måste sträva efter att skapa en trafikmiljö som passar alla. Det gör man genom att bygga säkrare trafiklösningar och utveckla tekniska hjälpmedel som är enkla att använda.

Undvika plotter

Det kan till exempel handla om att sätta upp så få skyltar som möjligt och ersätta korsningar med cirkulationsplatser. Rondeller är enklare att manövrera i, eftersom de innebär färre moment att ta hänsyn till och interagera med, samtidigt som farten är lägre.

Men det gäller också att se till att cykelvägar och gångstråk är säkra och framkomliga, samt att det finns smidiga betalningslösningar för kollektivtrafiken.

– Många äldre upplever svårigheter att hantera betalningssystem via appar och liknande. Det ska vara enkelt att åka med kollektivtrafik, säger Tania.

Äldre förare

Nackdelar

Foto: Anders Wiklund/TT
Dålig syn kan vara ett problem för äldre bilförare.

Försämrad syn. Skärpan men också det perifera synfältet påverkas.

Reaktionen blir långsammare.

Simultankapaciteten blir sämre. Att uppfatta situationer och ta beslut tar längre tid.

Fysiskt skörare. Som äldre tål du en krock sämre.

Fördelar

Lång erfarenhet. Man känner till vilka situationer som kan uppstå och vet hur de ska tacklas.

Vissa är bra på att anpassa sitt beteende. Man ger sig inte ut i rusningstrafik eller besvärliga situationer om man kan undvika dem. I stället kör man i dagsljus, vid bra väglag och på kända vägar.

Källor: NTF, Trafiksäkerhetsverket, Tania Dukic Willstrand

DÖDSFALL I TRAFIKEN

År201720182019
Dödsfall253324223
0–17 år1,2 %4,0 %3,2 %
18–24 år15,8 %9,3 %8,6 %
25–44 år26,1 %22,5 %32,4 %
45–64 år23,3 %26,2 %22,1 %
65 år och äldre33,6 %38,0 %33,8 %

Män är inblandade i flest dödsfall i trafiken: 77,5 procent (2017), 76,9 procent (2018) och 77,5 procent (2019).

Källa: Transportstyrelsen

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM MIN BIL