Anders Lindberg

Politisk chefredaktör sedan 2018. Började på Aftonbladet 2010 som ledarskribent. Anders Lindberg är utbildad jurist med examen från Göteborgs universitet och har även en magisterexamen i ide- och lärdomshistoria från Stockholms universitet.
Han har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig åt utrikesministern på Utrikesdepartementet, för Socialdemokraterna i riksdagens försvarsutskott och som ombudsman på Socialdemokraternas partistyrelse.