Stort jordskred i Kungälv

400 meter lång sluttning har rasat