Hunden du inte kan lita på i en krissituation

Ägaren vill testa om den skulle komma till undsättning. Svaret är nej