Praktikant död i arbetsplatsolycka

Vårdas på intensivvårdsavdelningen i Umeå