Linköpings universitet utryms

Hot har framförts på sociala medier - alla campus utryms