Löfven försvarar sig mot kritiken om glesbygdsförslaget

Statsminister Stefan Löfven försvarar sig mot regeringens förslag på utjämningssystem vilket ska ge mer pengar till mindre orter.