Kan någon bara berätta för dem om hur dumt detta är?

Tre killar, ett tak och ett riktigt dumt beslut