Gungbrädor förenar över gränsen

Rosa gungbrädor var installerade på ett gränsstaket längs gränsen mellan USA och Mexico för att ansluta båda sidor.