”Det här är en kittlande övergång”

Kristoffer Bergström om Sundhages nya uppdrag