Brand på Södermalm i centrala Stockholm

Elden bröt ut i ett hissmaskinrum under natten och spred sig