”Uppenbart att det här kan användas på ett otroligt kränkande sätt”

Appen ”Deepnudes” stoppas – Juristen om oklarheterna kring lagar och ny teknik