Vinnarens pik till Eurovision-journalisterna

"Ställ inte den frågan igen"