Elev dödshotad på Snapchat

Skolan håller öppet trots hot om skolskjutning