Walkie-talkie inlämnad till Palmeutredningen

Journalisten Jan Stocklassa tror att det kan vara mördarens eller en medhjälpares walkie-talkie. Han satte upphittaren i kontakt med Palmeutredarna.