Krisexperten: "Ledarna gräver sin egen grav med uteblivna svar"

Kritik mot fackledningen Ledarnas tystnad.