Vonns märkliga firande – med Ingemar Stenmark

Det är inte ofta man får se Stenmark göra något som det här.