Här brinner tågrälsen i Chicago

Extremkyla i USA – då tar myndigheterna till ovanliga metoder för att hålla rälsen varm