Därför har svenska Kristoffers tavla setts – av miljoner

E ålning av en målning av en målning. Svenske Kristoffer startade viral trend som spridit sig i hela världen.