Världens mest onödigaste låda

Dess enda funktion, att stänga av sig själv