Oskar bollades runt av vården tills han dog

I veckans Kalla fakta skildras ett barn med drömmar som blir en ung man som tar sitt liv. Varför hjälpte vården inte Oskar?