Ingen USA-delegation i Davos

Donald Trump ställer in resan till Världsekonomiskt forum