Andreas Norlén: "Uppkom problem i ett sent skede"

Talmannen om hur partierna ska gå vidare