Karolinska-skandal på antisemitismlista

Svensa sjukhuset finns med på internationell lista