Satellitbilder visar förödelsen

Branden i Kalifornien har förstört nästan 13 000 hem.